Leerlijnen groep 3-8

Volg de leerlingontwikkeling op leerling-, school- en groepsniveau

Werk je als school in groep 3-8 voor sommige of alle leerlingen níet structureel met methoden en/of toetsen, maar werk je vanuit doelen? En wil je per doel per leeling bijhouden wie wat beheerst en aan welke doelen je wanneer gaat werken? Dan is de module Leerlijnen mogelijk heel waardevol voor je!

Ieder leerlijnenpakket kun je als school zelf invoeren, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van al bestaande leerlijnenpakketten. In de (gratis) bibliotheek zitten onder andere alle leerlijnenpakketten van het CED en een aantal leerlijnenpakketten van de SLO, zoals Passende perspectieven taal en rekenen. Een totaaloverzicht van de beschikbare leerlijnenpakketten vind je op deze pagina.

voorbeeld van planscherm leerlijnen Een voorbeeld van een planscherm: De donkeroranje gekleurde doelen geven aan waar de leerling zou moeten werken.

Meerdere leerjaren en leerroutes in één groep kan prima. Je ziet in één oogopslag welke leerlingen aan dezelfde doelen zouden moeten en kunnen werken.

Door leerlingen en doelen aan te vinken, maak je snel een plan. De aanpak in het plan kan én voor de hele (subles)groep én voor individuele leerlingen beschreven worden. Bij het opvragen in pdf kies je ervoor of je op groeps- of leerlingniveau het plan wilt opvragen. Heel AVGproof!

 

Voor meer informatie en tips over het werken met leerlijnen in groep 3-8, zie deze blog.

Bertine Haverhals

Onderwijsadviseur jonge kind

Gouwe Academie

Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.
Sluiten