Schoolkwaliteit van ParnasSys

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Module School Programma

Met onze module School Programma schrijf je eenvoudig het plan, voldoe je aan de laatste overheidseisen én door slimme datakoppelingen behoren tijdrovende handelingen tot het verleden.

Bestel direct
Oplossing van ParnasSys
Leerlingen steken de vinger op in de klas

Nationaal Programma Onderwijs? ParnasSys helpt!

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, hierbij komt 8,5 miljard voor het onderwijs beschikbaar. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, waarbij het doel is om leerlingen te ondersteunen.

Scholen zijn verplicht om hiervoor een plan te maken. Om je hierbij te ondersteunen hebben we een speciale module gemaakt: School Programma. Deze module is onderdeel van ons pakket Schoolontwikkeling.

Alle scholen die het pakket Schoolontwikkeling hebben (aanschaf was vanaf start 2021 mogelijk), kunnen nu al aan de slag.

Leerlingen aan het werk in de klas - ParnasSys

Bespaar tijd bij het opstellen van het plan!

Alle scholen moeten vóór de zomer van 2021 middels een schoolscan zo goed mogelijk inzicht hebben in de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van kennis, welbevinden en executieve vaardigheden. Op basis van een analyse van de gegevens uit het LVS en gesprekken met het team, ouders en de leerlingen schrijft de school een eigen schoolprogramma met de huidige stand van zaken.

Met onze module School Programma schrijf je eenvoudig het plan, voldoe je aan de laatste overheidseisen én door slimme datakoppelingen behoren tijdrovende handelingen tot het verleden.

Zo houd je de administratieve lasten zo laag mogelijk en heb je meer tijd om te zorgen dat het geld goed wordt besteed!

In School Programma vind je de volgende onderdelen

  • Inleiding (met o.a. de visie van de school op leerachterstanden, leervertraging en kwetsbare leerlingen)
  • Leerlingenpopulatie (met schoolweging en achterstandsscores)
  • Kenmerken leerlingen (een overzicht met de leerlingen per leerjaar)
  • Cognitieve resultaten (gekoppeld aan Ultimview – diverse toetsresultaten)
  • Sociale resultaten (gekoppeld aan Zien! – uitkomsten vragenlijsten)
  • Mentaal welbevinden (gekoppeld aan WMK – uitkomsten vragenlijsten)
  • Overleg (weergave van de gesprekken met het team, de ouders en de leerlingen)
  • Adviezen VO (kansrijk adviseren)
  • Menukaart (menukaart van het ministerie is volledig verwerkt)
  • Gekozen actiepunten (en kosten voor uitvoering)Monitoring (bewaken voortgang van het plan)
Schoolplrogramma in Mijnschoolplan

Aan de slag met jouw School Programma!

Alle scholen die het pakket Schoolontwikkeling hebben (aanschaf was vanaf start 2021 mogelijk), kunnen nu al aan de slag. De overige scholen – dit zijn de scholen die vóór 2021 een bestelling hebben gedaan – dienen te upgraden naar het pakket Schoolontwikkeling om gebruik te kunnen maken van School Programma.

Meer weten over het upgraden naar het pakket Schoolontwikkeling? Ga naar de veelgestelde vragen.

En er is meer...

School Programma helpt je niet alleen met het opstellen van het schoolprogramma. De actiepunten die je uitwerkt, kun je op dezelfde manier als voor het schoolplan over de jaren heen verdelen. Ook worden de actiepunten automatisch opgenomen in de jaarplannen en -verslagen. Zo zorgen we er voor dat er cyclisch wordt gewerkt, de verantwoording goed is geregeld en dat je daarbij zo min mogelijk extra werk hebt.

Zoals je van ons gewend bent, kun je zelf aan de slag met jouw School Programma. Als je er liever begeleiding bij hebt, dan is dat geen probleem. Zowel Gouwe Academie als auteur Cees Bos bieden hiervoor scholingen aan.