Schoolkwaliteit van ParnasSys

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Pakket Schoolontwikkeling

Met dit pakket krijg je de beschikking over Mijnschoolplan en WMK (inclusief koppelingen met ParnasSys en Ultimview). Deze instrumenten helpen je om zicht te krijgen op je basiskwaliteit en gestructureerd te werken aan het waarmaken van de ambities voor jouw school.

schoolontwikkeling - juf na schooltijd werken

Volg en verbeter de kwaliteit van jouw school

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Schoolplan schrijven op basis van voorbeeldteksten

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Ruime bibliotheek met gevalideerde vragenlijsten en zelfevaluaties

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Heldere rapportages genereren met data en eigen analyses

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Eenvoudig ontwikkelen van jaarplannen en jaarverslagen

Vanuit de twee-eenheid Mijnschoolplan en WMK zorg je dat je continu en cyclisch werkt aan schoolontwikkeling. Zo leg je in Mijnschoolplan vast wat jouw ambities zijn en onderzoek je met WMK hoe je op deze ambities ervoor staat. De scores en actiepunten gebruik je weer in de jaarplannen, jaarverslagen en andere rapportages.

Zo werkt Schoolontwikkeling voor scholen

leerling aan het werk

Doelen vaststellen

Onze software ondersteunt je bij het maken van jouw schoolplan. Bij elk beleidsterrein beschrijf je de visie van de school en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Een goed geschreven schoolplan maakt concreet en meetbaar wat je wilt bereiken op een specifiek beleidsterreinen. We noemen dit kwaliteitsindicatoren. Deze kwaliteitsindicatoren kun je eenvoudig gebruiken bij het uitzetten van metingen, zodat respondenten hun mening over het beleidsterrein kunnen geven. Op die manier zorg je dat het schoolplan en kwaliteitsbeleid optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Juf voor de klas

Kwaliteit meten

Voor het beschrijven en meten van eigen aspecten van kwaliteit is een ruime bibliotheek met kwaliteitskaarten beschikbaar. Deze kwaliteitskaarten kun je zelf aanpassen. Op die manier vertaal je jouw visie op een specifiek thema naar concrete en meetbare kwaliteitsindicatoren. Voor het meten van verplichte thema’s (zoals de basiskwaliteit, tevredenheidsonderzoeken en de sociale veiligheid) kun je gebruik maken van standaard zelfevaluaties en vragenlijsten. De inhoud hiervan is altijd up-to-date. Zo weet je zeker dat deze voldoet aan de laatste inspectie-eisen.

Leerling met boek

Rapportages opstellen

Door slimme koppelingen tussen de systemen (Mijnschoolplan, WMK, ParnasSys en Ultimview) behoort het overtypen van gegevens tot de verleden tijd. Zo kun je eenvoudig rapportages opstellen ter verantwoording richting inspectie of andere betrokkenen.

Juffen overleggen

Actiepunten bepalen

Schoolontwikkeling helpt je bij de vierjarige kwaliteitscyclus. Het ondersteunt je bij het maken en monitoren van zowel het schoolplan, de jaarplannen als ook de onderliggende verbeterplannen. Gedurende de cyclus onderzoek je de beschreven beleidsterreinen en stuur je bij waar nodig. Op deze manier helpen we je bij het realiseren van jouw schooldoelen!

Koppeling met Parro

Zet jij het oudertevredenheidsonderzoek uit met WMK? Maak dan gebruik van de koppeling met Parro, waardoor ouders een notificatie van het oudertevredenheidsonderzoek ontvangen.

Het grote voordeel: ouders starten direct vanuit de notificatie met het invullen van de vragenlijst op hun mobiele telefoon. Dit vergroot de kans op een zo hoog mogelijke respons!

NPO School Programma

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Scholen zijn verplicht om hiervoor een plan te maken.

Met onze module NPO School Programma schrijf, bewaak en monitor je eenvoudig het schoolprogramma. Bovendien voldoe je aan de laatste overheidseisen én door slimme datakoppelingen behoren tijdrovende handelingen tot het verleden.

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Schoolkwaliteit van ParnasSys komt tot stand via onze partners Koninklijke van Gorcum en Kwest Online en auteur Cees Bos.