Schoolkwaliteit van ParnasSys

Pakket Teamontwikkeling

Met het pakket Teamontwikkeling krijg je de beschikking over het instrument Mijnschoolteam. Hiermee leg je gedetailleerd de kwaliteiten van de leraren en andere teamleden vast. Dit helpt jou als schoolleider bij de keuze voor de juiste initiatieven om individuele teamleden en het team als collectief steeds verder te ontwikkelen.

Stimuleer de ontwikkeling van jouw team

  • Observeer leraren met eigen en gestandaardiseerde kijkwijzers
  • Scoor kijkwijzers met behulp van telefoon of tablet
  • Stel eigen kijkwijzers vast op basis van de schooldoelen
  • Centrale agenda voor de observatie- en gesprekkencyclus
  • Genereer teamoverzichten op basis van de bekwaamheidseisen

Je kunt leerkrachten observeren door gebruik te maken van verschillende kijkwijzers. Er zijn drie standaard kijkwijzers, maar je kan ook je eigen kijkwijzer samenstellen waarin je bijvoorbeeld de kwaliteitskaarten uit WMK laat terugkomen. Door gebruik te maken van de koppeling met WMK zorg je dat de personeelsontwikkeling is afgestemd op de schooldoelen.

Centrale agenda

We ondersteunen je zowel bij het observeren van de leraren als het faciliteren van de gesprekkencyclus. Voor beide onderwerpen plan je vanuit een centrale agenda de groepsbezoeken en de individuele gesprekken. Deze individuele gesprekken kunnen gericht zijn op ontwikkeling of beoordeling. Op die manier heb je als schoolleider duidelijk zicht op alle activiteiten rondom teamontwikkeling.

Werken met kijkwijzers

Met behulp van standaard of eigen kijkwijzers observeer je teamleden in hun dagelijks handelen. De standaard kijkwijzers zijn gebaseerd op de CAO en inspectie-eisen. Eigen kijkwijzers maak je eenvoudig zelf. Heb je als school bijvoorbeeld doelen ten aanzien van de 21e-eeuwse vaardigheden, dan is het mogelijk om leraren gericht te observeren op hun doorvertaling in de dagelijkse lessen. Ook is het mogelijk voor leraren om een zelfevaluatie te doen, of om collega´s elkaar te laten observeren.

Het scoren van de kijkwijzers of vastleggen van de observaties kan met elk device (laptop, mobiel, tablet). Ook kun je notities, foto's of filmpjes aan het dossier toevoegen. Al deze informatie is vervolgens terug te vinden in het persoonlijke dossier.

Inzicht op teamniveau

Het vastleggen van alle observaties resulteert in een zogenaamde teamfoto, deze geeft op zowel individueel alsook op teamniveau inzicht in de ontwikkeling van je team. Daarmee krijg je houvast om besluiten te nemen over de persoonlijke ontwikkeling van teamleden met bijvoorbeeld extra individuele begeleiding, scholing of het versnellen van iemands loopbaan.

De basis voorbij

Het pakket Teamontwikkeling

€ 2,14

per leerling per jaar

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Schoolkwaliteit komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.