Veilig communiceren met Parro

  • vink Parro is een gesloten omgeving en alleen toegankelijk voor jouw groep
  • vink Telefoonnummers of e-mailadressen delen is niet meer nodig
  • vink Scheiding tussen werk en privé door stiltemodus voor leerkrachten
  • vink De Verwerkersovereenkomst van ParnasSys geldt ook voor Parro
  • vink Parro staat voor bescherming onder de AVG (privacy-wet)
  • Privacy-voorkeuren van ouders registreren én inzien via Parro

Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt wat Parro met jouw gegevens doet.


Deze leesvriendelijke samenvatting is geen vervanging van de ParnasSys Verwerkersovereenkomst of de Algemene voorwaarden, maar geeft je een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen. 

Raadpleeg deze documenten voor een volledig beeld van hoe ParnasSys en Parro zich inzetten voor jouw privacy. 


Op deze pagina maken we een onderscheid tussen content en data:

Content – Afbeeldingen, foto’s, teksten, berichten, agenda afspraken en vergelijkbare informatie, geplaatst binnen Parro
Data – Opgeslagen accountinformatie en overige gegevens

Wie heeft toegang tot Parro?

De content binnen Parro wordt alleen getoond aan degenen waarmee jij het zelf gedeeld hebt. Maar we moedigen leerkrachten en scholen wel aan met elkaar in gesprek te gaan over hoe er binnen de school met foto's en andere privacygevoelige informatie wordt omgegaan.

Bij Parro staat veiligheid voorop. Ouders kunnen alleen op uitnodiging toegang krijgen tot groepen binnen Parro. Deze uitnodigingen worden door de leerkracht gecontroleerd en aangepast waar nodig.

Wat als gebruikers zelf foto’s gaan verspreiden?

Parro probeert dit zo veel mogelijk te ontmoedigen, door bijvoorbeeld directe deelfuncties uit te schakelen. We kunnen echter niet alles tegenhouden, denk bijvoorbeeld aan een ouder die een screenshot maakt van een foto. Ga als school daarom hierover in gesprek met ouders om heldere afspraken te maken en de juiste verwachtingen te scheppen. Als ouder mag je namelijk best foto’s voor privégebruik downloaden, maar een foto waar andere kinderen op staan mag alléén met toestemming van de betreffende ouders worden gedeeld. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers, in dit voorbeeld dus de ouder.

Welke data verzamelt Parro?

Accountinformatie, zoals e-mailadres, naam en profielfoto, kunnen ouders zelf instellen en altijd weer wijzigen. Voor leerkrachten worden deze gegevens via een beschermde manier uit ParnasSys opgehaald, net als de pasfoto's en namen van de kinderen. Verder verzameld Parro analytische data om ons product te verbeteren en fouten op te kunnen sporen. Deze data is altijd anoniem en kan niet naar een individuele gebruiker herleid worden.

E-mailadressen zijn trouwens afgeschermd en dus alleen inzichtelijk voor de gebruiker zelf.

Hoe gebruikt Parro die data?

Waarvoor wel – Het e-mailadres wordt gebruikt als uniek ID, om je wachtwoord te kunnen herstellen en andere beheertaken uit te voeren. De leerkracht kan het e-mailadres van ouders uit ParnasSys opvragen om ouders uit te nodigen voor het gebruik van Parro. Ook is het e-mailadres een vangnet wanneer je berichten gemist hebt in de app en om te informeren over de werking van Parro. In bijzondere gevallen kan het e-mailadres gebruikt worden om aankondigingen te maken, bijvoorbeeld bij belangrijke grote functionele wijzigingen. Deze aankondigingen zullen vooral op de leerkracht gericht zijn, de leerkracht kan vervolgens de ouders informeren.

Waarvoor niet – Gegevens die jij aan Parro verstrekt (zowel direct als indirect) worden niet met andere gebruikers gedeeld, aan derden afgestaan of voor reclamedoeleinden gebruikt.

Wat doet Parro verder met gegevens?

Zowel data als content wordt door Parro nooit gedeeld met derden. Medewerkers van Parro zullen bovendien alleen content of data opvragen wanneer dit nodig is voor technische ondersteuning en de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. Toegang van medewerkers tot de database wordt gelogd en beheerd via KeyHub.

Parro heeft het recht om berichten of andere content te verwijderen als hier gegronde redenen voor zijn of wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Content wordt verder bewaard zoals beschreven in de voorwaarden.

Sluiten