Veilig communiceren met Parro

  • vink Parro is een gesloten omgeving en alleen toegankelijk voor jouw groep
  • vink Telefoonnummers of e-mailadressen met de groep delen is niet meer nodig
  • vink Scheiding tussen werk en privé door stiltemodus voor leerkrachten
  • vink De Verwerkersovereenkomst van ParnasSys geldt ook voor Parro
  • vink Parro staat voor bescherming onder de AVG (privacy-wet)
  • Privacy-voorkeuren van ouders registreren én inzien via Parro

Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt wat Parro met jouw gegevens doet.


Deze leesvriendelijke samenvatting is geen vervanging van de ParnasSys Verwerkersovereenkomst, de Algemene voorwaarden of het volledige Privacystatement, maar geeft je een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen. 

Raadpleeg deze documenten voor een volledig beeld van hoe ParnasSys en Parro zich inzetten voor jouw privacy. 


Op deze pagina maken we een onderscheid tussen content en data:

Content – Afbeeldingen, foto’s, teksten, berichten, agenda afspraken en vergelijkbare informatie, geplaatst binnen Parro
Data – Opgeslagen accountinformatie en overige gegevens

Plaatsing en toegang tot content

Content die in Parro geplaatst wordt is volledig eigendom en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De content binnen Parro wordt alleen getoond aan degenen waarmee jij het zelf gedeeld hebt. We moedigen desondanks leerkrachten en scholen aan met elkaar in gesprek te gaan over hoe er binnen de school met foto's en andere privacygevoelige informatie wordt omgegaan.

Bij Parro staat veiligheid voorop. Toegang voor leerkrachten tot Parro kan door de school beheerd en ingetrokken worden vanuit ParnasSys (ook handig bijvoorbeeld in het geval van het verliezen van je telefoon). Ouders kunnen alleen op uitnodiging toegang krijgen tot groepen binnen Parro. Deze uitnodiging wordt verstrekt door de leerkracht en is beperkt geldig. Ook kan de leerkracht verkeerd gekoppelde ouders toegang tot een groep ontnemen.

Content wordt bewaard zoals beschreven in de voorwaarden.

Wat als gebruikers zelf foto’s vanuit Parro gaan delen?

Parro probeert dit zo veel mogelijk te ontmoedigen, door bijvoorbeeld directe deelfuncties uit te schakelen. Helaas zitten hier technische grenzen aan waardoor Parro niet alles tegen kan houden. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die een screenshot maakt van een foto, ondanks dat er geen download- of deelfuncties zijn. Daarom adviseren wij scholen hierover in gesprek te gaan met ouders om heldere afspraken te maken en de juiste verwachtingen te scheppen. Als ouder mag je namelijk best foto’s voor privégebruik downloaden, maar een foto waar andere kinderen op staan mag alléén met toestemming van de betreffende ouders worden gedeeld. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers, in dit voorbeeld dus de ouder.

Welke data verzamelt Parro?

  • Voor leerkrachten werkt Parro met de inloggevens (e-mailadres en wachtwoord) die ingesteld zijn in ParnasSys. Ouders kunnen in Parro zelf kiezen welk e-mailadres en wachtwoord zij willen gebruiken. Elke ouder of verzorger kan een eigen e-mailadres opgeven om het kind te volgen. Ook wanneer ouders bijvoorbeeld niet meer samen zijn.
  • Extra accountinformatie, zoals naam en profielfoto, kunnen ouders zelf instellen en altijd wijzigen.
  • Pasfoto’s van de kinderen worden op een veilige manier uit een beschermde omgeving van ParnasSys opgehaald.
  • Analytische data wordt verzameld om ons product te verbeteren en om fouten op te kunnen sporen. Deze data is volledig anoniem en kan niet naar een individuele gebruiker herleid worden. 

Accountinformatie (naam en profielfoto) is zichtbaar voor alle andere Parro-gebruikers binnen dezelfde groep. Het e-mailadres is afgeschermd en dus alleen inzichtelijk voor de gebruiker zelf.

Hoe gebruikt Parro die data?

Waarvoor wel – Het e-mailadres wordt gebruikt als uniek ID, om je wachtwoord te kunnen herstellen en andere beheertaken uit te voeren. De leerkracht kan het e-mailadres van ouders uit ParnasSys opvragen om ouders uit te nodigen voor het gebruik van Parro. Ook is het e-mailadres een vangnet wanneer je berichten gemist hebt in de app en om te informeren over de werking van Parro.
In bijzondere gevallen kan het e-mailadres gebruikt worden om aankondigingen te maken, bijvoorbeeld bij belangrijke grote functionele wijzigingen. Deze aankondigingen zullen vooral op de leerkracht gericht zijn, de leerkracht kan vervolgens de ouders informeren. 

Waarvoor niet – Gegevens die jij aan Parro verstrekt (zowel direct als indirect) worden niet met andere gebruikers gedeeld, aan derden afgestaan of voor reclamedoeleinden gebruikt.

Wat doet Parro verder met gegevens?

Zowel data als content wordt door Parro nooit gedeeld met derden. Medewerkers van Parro zullen bovendien alleen content of data opvragen wanneer dit nodig is voor technische ondersteuning en de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. Toegang van medewerkers tot de database wordt gelogd en beheerd via KeyHub.

Parro behoudt zich het recht voor om berichten of andere content te verwijderen indien hier gegronde redenen voor zijn of wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Sluiten