Het aanbod en de ambities van onze school

Door

Ontdek in twee inspirerende bijeenkomsten het belang van doorgaande leerlijnen, een helder schoolaanbod en het stellen van passende (school)ambities.

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, Kwaliteitszorgmedewerker, Leerkracht, Schoolleider
NiveauBeginner, Gevorderd
Kosten€ 900,-
Duur2 dagen van 9:30 - 15:30 uur
Soort trainingIndividueel
ParnasSys-module:ParnasSys, Schoolkwaliteit, Ultimview
Thema's:HGW/OGW, Kwaliteitszorg en Schoolontwikkeling, Passend Onderwijs

Inhoud

Welke basisvaardigheden wil je de leerlingen meegeven bij de overstap naar het voortgezet onderwijs? Elke dag krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 onderwijs in taal en rekenen. Om dit als team te realiseren, is het van essentieel belang om op schoolniveau het onderwijsaanbod en de gemaakte afspraken over de didactische aanpak voor iedereen duidelijk te communiceren. Zo werken wij op onze school.

Met jouw school streef je ernaar om elk kind een doorgaande leerlijn te bieden die past bij zijn leervaardigheid. Welke referentieniveaus zouden de leerlingen op jouw school moeten behalen? Het werken met schoolambities is hierbij van groot belang, zodat je kunt reflecteren op de effectiviteit van je aanpak. Ontdek tijdens onze inspirerende bijeenkomsten de kracht van een doordacht onderwijsplan als drijvende kracht voor het onderwijs op jouw school.

Wat levert het je op?

  1.  Je kunt een onderwijsplan opstellen voor een gekozen vakgebied waarin het onderwijsaanbod en schoolafspraken beschreven zijn.
  2.  Je kent het onderwijsresultatenmodel, de referentieniveaus en de schoolweging en weet welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van een bij jouw school passende ambitie.
  3. Je kunt schoolambities opstellen voor de drie vakgebieden bij elkaar en afzonderlijk.
  4. Je kunt schoolambities toelichten en invoeren in Mijnschoolplan.

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden, locatie of aanmelden, neem een kijkje op de website van Helder Onderwijsadvies.

Wil je maatwerk voor je team? Neem contact op.

Meer informatie