Het verhaal telt

DoorGouwe Academie

'Het verhaal telt' is een aanpak die verder gaat dan de uitkomsten van metingen en peilingen. En daarom helpen we je die verhalen te vertellen door bijvoorbeeld teamleden, ouders, leerlingen en externen te bevragen. Dit is een maatwerktraining die meestal twee bijeenkomsten van 3 uur omvat.

Algemene informatie

DoelgroepBestuurder, Schoolleider
NiveauBeginner
Soort trainingMaatwerk
ParnasSys-module:ParnasSys, Schoolkwaliteit
Thema's:Kwaliteitszorg en Schoolontwikkeling

Inhoud

Dat doen we door op basis van verzamelde uitkomsten in ParnasSys|schoolkwaliteit samen met jullie te analyseren en te interpreteren. Dit gesprek met het mt of bestuur resulteert in een interview-format dat we inzetten bij het gesprek met de diverse stakeholders. In dat gesprek vragen we in kleine settings door tot de kern: dat wat er echt toe doet. Daarbij kunnen we gebruik maken van meervoudige expertise binnen de ParnasSys Academie. Ouderbetrokkenheid is hier een relevant topic waar wij de nodige expertise van in huis hebben.

Wat levert Het verhaal telt je op?

Door onze onafhankelijke blik tijdens de analysefase helpen we je om de juiste vragen te formuleren. Tijdens de gesprekken bieden wij handvatten om op een onderzoeksmatige manier door te vragen bij de stakeholders. Onze rol als externe partij helpt om onbevangen uit te nodigen tot vertellen. Zo kom je erachter wat er echt speelt. Benchmarks en gemiddelden zijn beperkt en vertellen niet alles. Door mensen uit te nodigen om ervaringen te delen, bereik je ook de doelgroep die de vragenlijst mogelijk niet heeft ingevuld.

Wat betekent Het verhaal telt het voor de klant?

De combinatie van metingen en het gesprek daarover geeft betekenis aan de cijfers. De ParnasSys Academie zorgt voor zowel een interviewformat, als voor een heldere rapportage met de uitkomsten van de gesprekken en de betekenis voor de ontwikkeling van de school. Daarmee heb je een overzicht van welke dingen goed gaan in de school, welke dingen anders moeten en welke dingen beter kunnen. De eindrapportage brengt het geheel in kaart en kun je gebruiken om de kwaliteit van je school/bestuur naar een hoger plan te tillen.

Praktische info

Bij deze aanpak leveren we alleen maatwerk, omdat wij ervan uitgaan dat iedere context anders is. Vaste elementen daarin zijn wel:

  • Een intakegesprek waarin we jouw doel scherp stellen en de vervolgroute samen bepalen.
  • Eventueel hulp bij het verzamelen van data met ParnasSys|schoolkwaliteit.
  • Analyse van de verzamelde data en het opstellen van een interviewformat.
  • Bepalen van deelnemers voor de gesprekken en gespreksleiders vanuit Gouwe Academie.
  • Opstellen en presentatie eindrapportage.

We gaan graag het gesprek aan om een voor jouw passend aanbod en bijbehorende investering te ontwerpen!

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie