Implementatie leerlijnen jonge kind (start)

DoorGouwe Academie

Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de module Leerlijnen en het Leerlijnenpakket 4-7 jaar om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen (van elk 3 uur) scholing voor het onderbouwteam. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, Leerkracht, Schoolleider
NiveauBeginner
Soort trainingMaatwerk, Voor het hele team
ParnasSys-module:Leerlijnen, Ontwikkelingsperspectief
Thema's:Jonge Kind

Inhoud

Na deze scholing is het onderbouw team in staat om:

  • Momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren.
  • De ontwikkeling van jonge kinderen te herkennen in hun gedrag op de verschillende ontwikkelingsgebieden.
  • De ontwikkeling van kinderen weer te geven in een registratiemodel.
  • Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling.
  • De samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsgebieden te zien.
  • Naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd leerstofaanbod te maken.

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen scholing voor het onderbouwteam. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijnen jonge kind? Kom naar een gratis productvoorstelling! Voor meer informatie over data, klik hier.

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie