Versterk de doorlopende leerlijn met de referentieniveaus taal en rekenen

Door

Samen versterken jullie de doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 door te werken met de referentieniveaus taal en rekenen. Dit stelt jullie in staat om doelgerichter te werken en het onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen.

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, Kwaliteitszorgmedewerker, Leerkracht, Schoolleider
NiveauBeginner
Kosten€ 900,-
Duur2 dagen van 9:30 - 15:30 uur
Soort trainingIndividueel
ParnasSys-module:Schoolkwaliteit, Ultimview
Thema's:Kwaliteitszorg en Schoolontwikkeling, Passend Onderwijs, Teamontwikkeling

Inhoud

In steeds meer lesmethodes en -materialen wordt duidelijk gemaakt hoe de referentieniveaus 1F en 1S/2F aan bod komen. Ook in de overzichten in ParnasSys wordt aangeven welke leerlingen bij een LVS-toets niveau 1F of 1S/2F hebben bereikt. Maar wat houden de referentieniveaus eigenlijk in? Welke niveaus moeten de leerlingen beheersen wanneer ze na groep 8 de overstap naar het vo maken? Hoe kunnen de referentieniveaus voor groep 1 tot en met groep 8 een hulpmiddel zijn om de doorgaande lijn vorm te geven in het taal- en rekenonderwijs? Tijdens deze training doe je de benodigde kennis op over de referentieniveaus waarmee je het onderwijsaanbod passend kunt maken voor de leerlingpopulatie op je school.

Wat levert het je op?

  1. Je kunt uitleggen aan je team wat het doel, de opbouw en de inhoud is van de referentieniveaus taal en rekenen en wat het belang hiervan is voor de leerlingen op jouw school.
  2. Je kent de leerlijnen en bijbehorende leerdoelen van de referentieniveaus en kunt een vertaalslag maken naar je eigen onderwijspraktijk.
  3. Je kunt voor een van de vakgebieden (rekenen/wiskunde, begrijpend lezen of taalverzorging) de informatie over het ontwikkelen naar de referentieniveaus aflezen in de overzichten in ParnasSys.

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden, locatie of aanmelden, neem een kijkje op de website van Helder Onderwijsadvies.

Wil je maatwerk voor je team? Neem contact op.

Meer informatie