Invulondersteuning voor leerkrachtobservaties

Leerkrachtafname - toelichting

Het is soms een uitdaging om gedrag van leerlingen individueel te observeren. Om leerkrachten daarbij te ondersteunen zijn er een aantal werkvormen en opdrachten beschikbaar. Deze kunnen leerkrachten helpen om situaties te creëren waarin beter bekeken kan worden welk gedrag de leerling vertoont.

Deze informatie kun je raadplegen wanneer je op het i-icoontje klikt bij een stelling uit de SEL-leerkrachtobservatielijst.

Terug naar het overzicht