Nieuw: ruwe scores met signaalkleuren

In Kindbegrip zie je vanaf nu signaalkleuren bij de gemiddelde ruwe scores van de Monitor sociale veiligheid (MSV) en de gemiddelde ruwe scores van Sociaal-emotioneel leren (SEL). Hiermee zie je gemakkelijk bij welke leerling er meer onderzoek en actie nodig is. 

Wat verandert er?

Eerder waren de signaalkleuren al beschikbaar voor de percentielscores (genormeerde scores) van SEL. De indeling die je hierbij gewend bent, is nu ook beschikbaar bij de gemiddelde ruwe scores van SEL.

Daarnaast zijn nu ook voor MSV signaalkleuren beschikbaar. De gebruikte kleuren geven hierbij de volgende indicaties voor de scores van leerlingen op de onderdelen van de MSV:

  • Grijs duidt op Neutraal, dat wil zeggen dat er geen aanleiding is tot verder onderzoek of handelen.
  • Lichte kleur duidt op Waakzaam, dat wil zeggen dat er aanleiding is tot nader onderzoek.
  • Donkere kleur duidt op Urgent, dat wil zeggen dat er aanleiding is tot zorg. Er is spoedig nader onderzoek nodig, daarna is er waarschijnlijk actie geboden.

 

Uitleg signaalkleuren in Kindbegrip

De betekenis van de signaalkleuren vind je natuurlijk ook in Kindbegrip zelf. Ga rechtsboven in het groepsoverzicht met je muis over het ‘i-tje’ om de uitleg over signaalkleuren te zien.

Kindbegrip MSV - nieuwe signaalkleuren

Signaalkleuren ter ondersteuning

De signaalkleuren zijn bedoeld om aan te geven of de leerling zich op basis van de score in een gebied bevindt waar extra aandacht en onderzoek nodig is. De signaalkleuren zijn gebaseerd op de gegevens uit het normeringsonderzoek, wat betekent dat de scores worden vergeleken met de normgroep. Kijk daarom ook verder dan de signaalkleuren. Denk schoolbreed na over een uniforme werkwijze voor het bekijken van de resultaten. Wat vinden jullie acceptabel? En wanneer vinden jullie dat een leerling extra aandacht nodig heeft?

Wisselen van percentiel naar ruwe scores

De SEL-scores in het groepsoverzicht worden standaard in percentielscores getoond. Wil je liever de ruwe scores zien? Ga dan rechtsboven in Kindbegrip naar ‘instellingen’ en maak je keuze.

Binnenkort: signaalkleuren in de groepskaart en Ultimview

Deze toevoeging van signaalkleuren wordt eerst beschikbaar in Kindbegrip en gaan we in de komende periode ook doorvoeren op de Groepskaart in ParnasSys en in Ultimview.

Terug naar het overzicht