Nieuwe dashboards in Schoolkassa

Nieuwe dashboards startscherm Schoolkassa

In Schoolkassa zijn twee dashboards toegevoegd, namelijk ‘Opgehaald per maand’ en ‘Notificaties’. Ze geven je in één oogopslag belangrijke informatie over je betaalopdrachten. Deze dashboards zijn het nieuwe homescherm als je inlogt in Schoolkassa.

Dashboard ‘Opgehaald per maand’

In dit dashboard zie je in één oogopslag welk bedrag per maand is opgehaald over een heel schooljaar..

Je kunt de grafiek laten lopen over het huidige schooljaar of oudere schooljaren. Daarnaast kun je kiezen of en welke categorie je wil weergeven. Op deze manier kun je onderscheid maken tussen de bedragen die zijn opgehaald voor bijvoorbeeld de schoolreisjes of de vrijwillige ouderbijdrage.

Dashboard ‘Notificaties’

Hierin worden de tien belangrijkste gebeurtenissen getoond van de afgelopen maanden waarvoor nog actie nodig kan zijn.

Het gaat hierbij om notificaties over:

  • Storneringen of mislukte incasso’s;
  • Parro-berichten of e-mails die niet zijn afgeleverd bij de ouders;
  • Berichten van de ouder die zijn meegestuurd bij een betaling.

Wanneer je klikt op een notificatie word je doorgestuurd naar de betreffende betaalopdracht. Indien van toepassing wordt het detailscherm van de betaling van de specifieke leerling getoond.

Als je alle notificaties wil zien, klik dan in het notificatiedashboard op Toon alles.

Terug naar het overzicht