Nieuwe schoolrollen in ParnasSys

Om gerichter te kunnen autoriseren, zijn in ParnasSys nieuwe schoolrollen toegevoegd. Enkele van deze rollen zijn zogenoemde stapelrollen. Dit zijn rollen die bedoeld zijn als aanvulling op een andere rol. Als rol op zich zijn deze stapelrollen veelal te beperkt in functionaliteit.

Wat was de situatie tot nu toe?

Voorheen kon je enkel relatief grofmazig autoriseren, omdat het aantal schoolrollen beperkt was. Hierdoor was het soms lastig om gericht te autoriseren en sloten de rechten niet altijd goed aan op de werkzaamheden van een medewerker.

Om tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers, hebben we onderzocht aan welke verfijningen behoefte was. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn inmiddels de eerste nieuwe rollen gecreëerd.

Wat verandert er?

In eerste instantie is er een vijftal nieuwe schoolrollen beschikbaar, namelijk de onderstaande rollen:

  • Methodetoetsen invoeren (stapelrol)
  • Niet-methodetoetsen invoeren (staperol)
  • Inschrijven/Uitschrijven/OSO
  • Inschrijven/Uitschrijven/ROD
  • EDEX-bestanden maken (stapelrol)

De rollen Inschrijven/Uitschrijven/OSO en Inschrijven/Uitschrijven/ROD zijn het gevolg van een opsplitsing van de reeds bestaande rol Inschrijven/OSO/Uitschrijven/ROD, zodat er gerichter kan worden geautoriseerd. De rol Inschrijven/OSO/Uitschrijven/ROD zal voorlopig nog blijven bestaan

ParnasSys zal onderzoek blijven doen naar het verfijnen van rollen en rechten.

In de nabije toekomst zal naar verwachting een stapelrol worden gecreëerd voor het aanmelden van leerlingen voor de doorstroomtoets en het registreren van doorstroomtoetsen. Ook zal naar verwachting een stapelrol worden aangemaakt voor het beheren van de koppelingen onder Beheer > Koppelingen.

Voor wie verandert dit?

Deze nieuwe schoolrollen zijn vanaf nu beschikbaar voor alle scholen.

Terug naar het overzicht