Wijziging in een aantal niet-methodetoetsen

Parnassys - leerling aan het werk

Bij de handmatige invoer van een aantal niet-methodetoetsen in ParnasSys gaat er een en ander veranderen.

Wat is er aan de hand?

In ParnasSys is het mogelijk om resultaten voor diverse niet-methodetoetsen handmatig in te voeren. Echter:

 • Een aantal van deze toetsen hebben inmiddels, volgens de COTAN richtlijn, een verouderde normering (ouder dan 15 jaar).
 • Sommige toetsen of versies van normeringen worden door de toetsaanbieder zelf niet meer ondersteund of zijn overgenomen door een andere aanbieder.
 • Een aantal aanvullende toetsen, waarbij de score zelf niet de uitkomst is, maar als ingang dient voor nadere analyse, Struiksma (DTLAS) is daar een voorbeeld van.

ParnasSys draagt bij aan betrouwbare toetsresultaten door ervoor te zorgen dat verouderde toetsen niet meer kunnen worden ingevoerd en dat toetsresultaten die nog wel kunnen worden ingevoerd nog steeds worden ondersteund door de toetsaanbieder. Hierbij streven we ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de normering van de toetsaanbieder zelf.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf schooljaar 2024/2025 is het niet langer mogelijk om onderstaande toetsen handmatig in te voeren:

 • Tempo Test Rekenen (Pearson)
 • PI dictee (Pearson)
 • DLE-Test Hoofdrekenen, DLE-Test Rekenen/Wiskunde, DLE-Test Spellen zinnen, DLE-Test Spellen, DLE-Test Lezen zinnen, DLE-Test Begrijpend lezen
 • Struiksmatoetsen
 • BRUS EMT, versie 1994*
 • De Klepel, versie 1999*
 • Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT en UGT-R), versie 2005 en 2009
 • Niveau Test Rekenen
 • Dyslexieprotocol
 • Drempelonderzoek

*Vanaf schooljaar 2024/2025 zal voor Brus EMT & de Klepel versie 2019 de ruwe score alleen nog worden omgezet naar DLE.

Terug naar het overzicht