WMK: Basisvaardigheden, bibliotheek en vragenlijsten

Labels in WMK

Basisvaardigheden in WMK

Door het toevoegen van een nieuwe standaard OP0 in het waarderingskader zijn er inhoudelijk ook wijzigingen in de standaarden OP2 en OP3. Met deze wijzigingen zijn er in WMK ook een aantal dingen veranderd.

In WMK is in de bibliotheek bij Basiskwaliteit de meting OP0 toegevoegd. De metingen OP2 en OP3 zijn aangepast en up-to-date. Heb je als school deze standaarden al gescoord, dan blijven de scores hierop bestaan. Wil je helemaal actueel zijn en zicht krijgen op alle indicatoren die van belang zijn in de nieuwe standaard basisvaardigheden? Dan is het advies deze dit schooljaar een keer opnieuw te scoren. Je vindt de nieuwe vragenlijsten via Schoolontwikkeling > Basiskwaliteit > Mijn Bibliotheek > WMK-standaard. 

Herstructureren vragenlijsten

Binnen de onderdelen BasiskwaliteitQuickscan en Schooldiagnose maakt ‘WMK-standaard’ onderdeel uit van de bibliotheek met vragenlijsten. Hierin zijn in de structuur en herbenoeming enkele veranderingen doorgevoerd die het proces van zoeken en vinden makkelijker maken.

De vragenlijsten zijn directiever qua benaming geworden en de doelgroep is – waar mogelijk – ook in die benaming opgenomen. Ook zijn de titels van de labels verbeterd en is het aantal labels drastisch verminderd, waardoor er meer eenduidigheid is ontstaan. Het label ‘thema-onderzoek inspectie’ is nieuw; hieraan is nu ook een vragenlijst ‘Monitor Leskwaliteit’ toegevoegd.

Nieuwe labels in WMK

OGO-vragenlijsten

Voor scholen die gebruik maken van OGO-vragenlijsten zijn er 3 vragenlijsten beschikbaar voor onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. De vragenlijst voor medewerkers is aangepast en sluit nu aan op het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. De vragenlijst voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 is nieuw. Deze vragenlijst bestaat uit diverse praktijkbeschrijvingen die worden opgevolgd door stellingen die de leerling beoordeelt. De vragenlijst voor ouders was al aanwezig en is verder niet herzien.

Al deze vragenlijsten zijn in WMK te vinden via Vragenlijsten > Mijn Bibliotheek > WMK-standaard. 

Terug naar het overzicht