Aansluitende lijn vanuit kinderopvang naar Leerlijnen

Categorie: Oudercommunicatie, Nieuws, Jonge kind, Leerlijnen

Gepubliceerd op:

Steeds meer koc’s en psz’s zijn op zoek naar een goed observatie- en volginstrument. Mooi is om dan aan te kunnen sluiten bij het systeem dat in groep 1-2 wordt gebruikt. Voorafgaand aan de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind is er een ontwikkelingslijn beschikbaar voor 0-4 jaar, in Kidskonnect.

Kidskonnect

Waar zit dit kind in de ontwikkeling en hoe sluit ik met mijn aanbod hierbij aan? Hoe communiceer ik dat naar ouders, collega’s en richting de basisschool? Dat zijn vragen die kunnen spelen op een kinderopvangcentrum of peuterspeelzaal. Een overzichtelijk observatiesysteem waarin je naast de basisgegevens van kinderen ook de ontwikkeling kunt bijhouden helpt daarbij. 

Ontwikkelingslijnen

De DE ontwikkelingslijnen 0-4 jaar zijn als observatiesysteem beschikbaar in het digitale kinderopvangprogramma KidsKonnect voor kinderen van 0-4 jaar. Het laat per ontwikkelingsgebied observatiepunten zien die passen bij de leeftijd van het kind. Deze punten zijn onderverdeeld in halfjaarlijkse perioden, die elkaar opvolgen. De observatiepunten zijn duidelijk en eenduidig geformuleerd. 

Doorgaande lijn

De inhoud van de ontwikkelingslijnen sluit aan op de Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar) in ParnasSys, die gebruikt worden op veel basisscholen in de groepen 1 en 2. Zo worden er dezelfde leer- en ontwikkelgebieden gehanteerd en dezelfde termen gebruikt. Qua niveau sluiten de doelen ook op elkaar aan. Dat zorgt ervoor dat de doorgaande lijn van de voorschoolse opvang naar de basisschool wordt gewaarborgd.

Mogelijkheden

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het programma, bekijken hoe de schermen en de rapportages er uit zien? Bekijk ons filmpje hieronder om je te oriënteren, of neem contact met ons op! Meer informatie over de ontwikkelingslijnen in KidsKonnect vind je op de website van Driestar onderwijsadvies.

Elsbeth Schouten

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.