Cyclisch werken aan schoolontwikkeling

Categorie: Nieuws, ParnasSys|Mijnschoolplan

Gepubliceerd op:

Een goed schoolplan vraagt om een goed (team)proces. Dit noemden we in de vorige blog ook al. Wanneer alle teamleden vanaf het begin betrokken zijn bij de planvorming rond veranderthema’s die, bijvoorbeeld, de komende vier jaar centraal staan, heeft iedereen invloed op de grote doelen die zijn gesteld. Dit is een belangrijk onderdeel in het proces om de professional centraal te stellen; het is immers de leerkracht die een plan de ‘look and feel’ geeft in de klas! Hoe pak je zo’n proces aan met je team? Daarover geef ik je in deze blog een paar tips.

Doelen stellen

De grote doelen (of streefbeelden) staan beschreven in Mijnschoolplan. Hier worden ze concreet gemaakt in meer operationele doelen en acties. Dit noemen we binnen MijnSchoolplan ‘aandachtspunten’. Deze aandachtspunten verdeel je handig en overzichtelijk over de komende vier schoolplanjaren en vullen zo dus vanzelf de jaarplannen. Aan ieder aandachtspunt kunnen eigenaren gekoppeld worden (leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders etc.) om de verantwoordelijkheid voor dat specifieke doel bij een specifiek teamlid te leggen. Dit maakt het streefdoel werkbaar en beter onder controle te houden.

Wist je dat je het schoolplan eenvoudig kunt omzetten in een poster of pdf?
Zo kun je met een mooie lay-out je ook de ouders meenemen in de toekomst van de school.

Evalueren

Nu komen we bij een ander belangrijke onderdeel: het evalueren van de doelen uit het jaarplan. Dit kan op twee manieren: tellend of vertellend. Met behulp van WMK is het mogelijk om plannen op beide manieren te evalueren! Tellend door een meting met een vragenlijst, en vertellend door het verhaal op te nemen in de evaluatie van het jaarplan binnen Mijnschoolplan. Deze werkwijze kan ertoe leiden dat het doel behaald wordt en vervolgens ‘van de lijst verdwijnt’ of dat er geconstateerd wordt dat het nog niet is behaald en een aandachtspunt blijft. In dat geval kan de cyclus opnieuw doorlopen worden van plan tot evaluatie.

Beoordeling

In Mijnschoolplan zie je na de evaluatie je eigen ‘beoordeling’ rondom dit ontwikkelpunt terug. Een schoolplan wordt zo een levend document waarin alle teamleden een aandeel kunnen hebben! Dat gebeurt dankzij de dialoog die de schoolleider voert met het team waarin samen de balans opgemaakt wordt: is dit resultaat naar tevredenheid of vraagt dit nog doorwerking? Deze vragen zijn niet alleen goed om het kwaliteitsgesprek op gang te houden, maar ook om de gedachte dat professionals vooral in dialoog leren te stimuleren.

Anton de Jong

Onderwijsadviseur

Anton de Jong