De nieuwe groepskaart van ParnasSys

De groepskaart van ParnasSys

Meer overzicht voor jou

Bij ParnasSys willen wij dat je geen tijd verliest met het verzamelen en inzien van informatie. Met de introductie van de nieuwe groepskaart geven we je nog sneller en makkelijker inzicht in de belangrijkste informatie van jouw groep. In deze blog nemen we je mee in alle verbeteringen. Zo lees je onder andere hoe je de informatie op de groepskaart kunt personaliseren.

De nieuwe groepskaart is in november geïntroduceerd. Na de introductie is de huidige groepskaart nog een half jaar te gebruiken. In dit half jaar heb je de tijd om de nieuwe groepskaart uit te proberen en staat ons ontwikkelteam voor je klaar om de nieuwe groepskaart verder te verbeteren.

Een nieuw ontwerp van ParnasSys

De nieuwe groepskaart van ParnasSys

De nieuwe groepskaart heeft nieuw fris jasje gekregen! Als je de nieuwe groepskaart bekijkt zie je dat de lettergrootte is vergroot en dat er witte-en-grijze rijen zijn toegevoegd voor het verbeteren van de leesbaarheid. Ook is het overzichtelijker geworden. Zo blijven de kolomnamen bovenin in beeld staan als je aan het scrollen bent.

Alle verbeteringen op een rij

Kolommenkiezer

Groepskaart - Kolommenkiezer - ParnasSys

Met de nieuwe groepskaart bepaal je zelf in welke volgorde je de informatie wilt zien. De gekozen instellingen worden onthouden wanneer je de volgende keer weer in ParnasSys inlogt. Met de zogeheten Kolommenkiezer stel je eenvoudig de zichtbaarheid en de volgorde van de kolommen in. Kies bijvoorbeeld om notities en plannen helemaal links te plaatsen van de groepskaart. Of kies ervoor om bepaalde kolommen ‘uit’ te zetten die voorheen altijd ‘aan’ stonden, zoals de niet-methodetoetsen.

Tips van Gouwe Academie
Vraag jezelf af welke info je nodig hebt op een bepaald moment en zorg dat die alleen in beeld is. Bijvoorbeeld de groepsbespreking in het najaar richt zich mogelijk vooral op het sociaal-emotioneel functioneren. De kolommen van Zien! en de notities (waar de groepsnotitie van de groepsbespreking op staat + de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften), wil je dan in beeld. De overige info kun je weglaten. Of je plaatst deze kolommen vooraan en de toetsresultaten plaats je meer naar rechts, omdat ze minder belangrijk zijn op dat moment.

Filter

Groepskaart - Filters

Het is nu mogelijk om meerdere hoofdvakgebieden te selecteren voor je groepskaart. Waar je voorheen alle hoofdvakgebieden kon tonen of één vakgebied, kun je nu zelf kiezen wat je wilt zien. Een andere vernieuwing is dat de filteropties niet meer standaard in beeld worden getoond. Dit maakt het frisser en overzichtelijker. Verder zijn de filteropties vooral simpeler en begrijpelijker gemaakt voor jou als gebruiker. Less is more!

Tips van Gouwe Academie

Het is belangrijk om bij het analyseren van toetsresultaten ook vakoverstijgend te kijken. Je zult immers andere acties gaan uitvoeren als een leerling voor álle vakken ineens heel hoog scoort, dan dat het maar voor één vak zou zijn. Bovendien hebben vakken soms een relatie met elkaar omdat ze op vergelijkbare vaardigheden een beroep doen. Het is dan waardevol om naar het totaal te kijken. Bijvoorbeeld technisch lezen en begrijpend lezen samen bekijken, kan je inzicht geven of het technisch leesniveau van de leerling wel toereikend is om moeilijke teksten te lezen. Wanneer bijvoorbeeld technisch lezen én spelling zeer laag zijn, zul je je eerder afvragen of er mogelijk sprake is van dyslexie. De combinatie van rekenen en begrijpend lezen geven een goed beeld van de cognitieve capaciteiten van een kind. Hoe harmonisch functioneert de leerling op deze gebieden?

Snel inzien van notities en plannen

Groepskaart - notities inzien

Naast de didactische resultaten is natuurlijk de brede ontwikkeling van kinderen belangrijk. Veel scholen maken bijvoorbeeld notities van stimulerende factoren, belemmerende factoren en onderwijsbehoeften aan voor een leerling. In de nieuwe groepskaart worden deze notities ook beter getoond en kun je de volledige notitie vanaf de groepskaart lezen. Ook de plannen van de leerlingen zijn met deze Snel Inzien mogelijkheid direct en volledig vanuit de groepskaart te lezen.

Tips van Gouwe Academie

  • Ondanks dat de notities nu volledig zijn te lezen, is het bij notities belangrijk dat je kort maar krachtig noteert. Zorg voor goede formats / sjablonen. Met duidelijke kopjes help je jezelf en je collega’s om niets te vergeten en het overzichtelijk te houden. Zorg dat de belangrijkste informatie bovenaan staat;
  • Maak als school keuzes welke notitiecategorieën je wel/niet getoond wilt hebben op de groepskaart. Zorg dat er vooral de notities zichtbaar zijn die je vaak en makkelijk wilt zien om je onderwijs goed op te kunnen afstemmen op de leerlingen en hun behoeften;
  • Zorg dat je goede keuzes maakt welke notities je telkens actualiseert / aanvult (bijvoorbeeld stimulerende en belemmerende factoren) én welke notities je telkens nieuw maakt;
  • Het voordeel van een aanvulnotitie is dat je heel makkelijk gebruik kunt maken van informatie die je in de loop der jaren over een leerling hebt verzameld en die nog van toepassing is. Wen jezelf aan om na het uitvoeren van acties die je beschreven hebt in een notitie, de notitie bij te werken. Geef bijvoorbeeld aan wie het wanneer heeft gedaan en verwijs eventueel naar een notitie waar een gespreksverslag staat.

Weergave niet-methodetoetsen

Groepskaart - hover

Bij de nieuwe groepskaart worden alle niet-methodetoetsresultaten voortaan per toetsserie in plaats van per toets getoond. Een mooie aanvulling hierbij is dat je bij elk resultaat nog maar één waarde per kolom ziet. Bijvoorbeeld de vaardigheidsscore of het functioneringsniveau. Dit maakt de groepskaart overzichtelijker, waardoor het ook makkelijker wordt om meerdere vakgebieden naast elkaar te tonen. Wil je meer waardes zien? Dan kun je altijd eenvoudig met een ‘mouse-over’ alle waardes bekijken en/of via het filter een extra kolom toevoegen met een andere waarde.

Handig om te weten:

  • Heeft een leerling een adaptieve toets gemaakt? Dan wordt automatisch het gecorrigeerde niveau getoond op de groepskaart. Deze gecorrigeerde niveaus zijn te herkennen aan het sterretje;
  • Bij de release van de nieuwe groepskaart worden voorlopig nog geen groepsgemiddeldes getoond. We adviseren om groepsgemiddeldes op te vragen via de overzichten Groepsanalyse of Rapportage Vaardigheidsgroei.

Tips van Gouwe Academie

Doordat nu er een kolom per toetsserie is, en dus van alle leerlingen de resultaten in één kolom getoond worden, onafhankelijk van welke toets (bijv M4 of E4 of M5) ze gemaakt hebben, kun je nu op de groepskaart de leerlingen al sorteren van laag naar hoog of van hoog naar laag. Je kunt dan snel bekijken waar de middenmoot van je groep zit en welke leerlingen (als de methodetoetsresultaten en observaties daar ook aanleiding toe geven) je een intensief of verdiept aanbod wilt gaan bieden.

Beheeropties voor de groepskaart

Groepskaart - beheer notities

Als je naar ParnasSys > Beheer > Groepskaart gaat, vind je alle instellingen voor de groepskaart in één keer overzichtelijk bij elkaar. Je hoeft dus niet meer lang te zoeken waar je wat kunt instellen. Hier kun je bijvoorbeeld alle toetsen en notities makkelijk rangschikken.