Het idee achter het Kennisplein

‘We willen scholen alle handvatten geven voor vooruitgang’

Technologie kan essentieel zijn in het verbeteren van je onderwijs, maar alleen wanneer je het optimaal gebruikt. ParnasSys wil dit met het Kennisplein zo makkelijk mogelijk maken. Nick Leidelmeijer van ParnasSys vertelt over de ideeën achter het Kennisplein én wat je er aan hebt.

Nick, waarom ontwikkelden jullie een Kennisplein?

“Scholen krijgen veel op zich af. Wijzigingen in wet- en regelgeving, aangescherpte eisen vanuit de inspectie, nieuwe werkwijzen. Tegelijkertijd staan ze voor de uitdaging om het onderwijs te creëren dat ze zelf voor ogen hebben en hen onderscheidt. We maken al 20 jaar digitale middelen die ze daarbij helpen, maar we beseffen dat dit slechts een eerste stap is. Pas wanneer je mensen in beweging krijgt en samen de techniek op de juiste manier gebruikt, ontstaat écht vooruitgang. Daarom brengen we nu kennis van techniek en inhoudelijke thema’s samen op het Kennisplein.”

Wat kun je als school verwachten?

“Het Kennisplein is eigenlijk een etalage vol met trainingen en kennis over allerlei onderwerpen, van verschillende erkende kennispartners die raakvlakken hebben met ParnasSys. Van een simpele uitleg van een ParnasSys-functionaliteit, tot meerdaagse trainingen over het toepassen van ons systeem bij grote thema’s als opbrengstgericht werken of sociaal-emotioneel leren. Maar je vindt er ook specifieke expertise, zoals trainingen en advies over privacy. Je vindt altijd iets wat past bij jouw ondersteuningsbehoefte of vraagstuk. Wat je functie ook is, welke uitdaging je ook hebt.” 

Waarom kiezen jullie voor een platform met verschillende aanbieders?

“We willen scholen de vrijheid bieden om een scholingspartij of kennispartner te kiezen die past bij hun cultuur, visie of ontwikkeling. Net zoals je onze technische oplossingen precies zo kunt inrichten dat ze jouw onderwijskundige ambities realiseren. Wij faciliteren en verbinden, maar wel met goede kwaliteitsbewaking. We werken alleen samen met erkende (onderwijs)experts en onderwijsadviesbureaus en specialisten op specifieke thema’s. Zoals je van ons mag verwachten.”

Wat haalt ParnasSys zelf uit het Kennisplein?

“We vinden het vooral onze verantwoordelijkheid om de kennis die we in 20 jaar verzamelden naar het onderwijs te brengen. Maar door scholen en kennispartners te verbinden zorgen we ook voor een hoger kennisniveau op scholen, waardoor gebruikers meer uit ons systeem halen. Daarnaast creëren we een breed netwerk van onderwijsexperts met de meest actuele onderwijskennis. Dat zijn belangrijke voorwaarden om ParnasSys steeds een beetje beter te maken en steeds meer impact te hebben op het onderwijs.”  

Wanneer is het Kennisplein een groot succes?

“Als we samen met experts iedere onderwijsprofessional die met ParnasSys werkt, een inspirerende plek bieden. Een plek waar ze kennispartners vinden waarmee ze een klik hebben, herkenbare ervaringen van vakgenoten en trainingen die perfect aansluiten bij hun ondersteuningsbehoefte of vraagstuk. Door die combinatie van kennis én techniek heb je als school alle handvatten voor vooruitgang.”

Ga naar het Kennisplein