“Samen maken we kwaliteitsbeleid dat echt effect heeft in de klas”

Door
Emila Bijl - Helder Onderwijs - Kennispartner van ParnasSys

Helder Onderwijsadvies is kennispartner van ParnasSys. Waarom doen zij mee? En wat willen ze als kennispartner op het Kennisplein van ParnasSys betekenen voor scholen? Emila Bijl, eigenaar van Helder Onderwijsadvies, legt het uit.

Hoi Emila, kun je allereerst iets vertellen over Helder Onderwijsadvies?

“Helder Onderwijsadvies is een adviesbureau met 22 medewerkers, dat in 2016 ontstond vanuit een opvallende observatie: we zagen dat veel scholen behoefte hadden aan ondersteuning om passend onderwijs vorm te geven in de hectiek van alledag. Ze worstelen met vragen als: zijn we wel met de juiste dingen bezig? Hoe borgen we waar we goed in zijn? Welke data gebruiken we om inzicht te krijgen? Hoe maken we onderbouwde keuzes? Wij gaan naast scholen staan en helpen ze grip te krijgen op hun eigen onderwijsdoelen en onderwijskwaliteit.”

Waarom doen jullie mee met het Kennisplein?

“ParnasSys is voor scholen de belangrijkste bron van data op het gebied van leeropbrengsten. Wij helpen scholen om deze data op school-, groeps- en leerlingniveau te interpreteren en te gebruiken in de planvorming, aansturing en uitvoering van hun onderwijs. Het voelt dus als een heel logisch partnerschap.”

Wat voor trainingen kunnen scholen van jullie verwachten?

“Trainingen waarmee je iedere dag werkt aan het versterken van de onderwijskwaliteit. Van bestuurskamer tot klas. Dat betekent dat we enerzijds schoolleiders, bestuurders en kwaliteitscoördinatoren trainen in het opstellen van een verbeterplan, het maken van kwaliteitskaarten of het werken met de referentieniveaus taal en rekenen. Anderzijds trainen we leerkrachten en ib’ers in het maken van een sterk interventieplan, het observeren van het jonge kind of het werken met leerlijnen. Trainingen met een sterke theoretische basis, maar volledig gericht op de praktijk.”

Wat maakt jullie aanpak uniek?

“In het onderwijs weet men als geen ander hoe het is om ‘weer iets nieuws’ te proberen. Daarom werken wij vanuit wetenschappelijk bewezen effectieve methoden en werkwijzen. Hierdoor heb je als onderwijsprofessional de zekerheid en rust dat je keuzes maakt die écht werken. Van het maken van betrouwbare data-analyses om opbrengsten in beeld brengen, tot het toepassen van evidence-based instructiemethoden om beter aan te sluiten bij de behoeften van leerlingen. Zo creëren we samen kwaliteitsbeleid dat daadwerkelijk effect heeft in de klas.”

Wat willen jullie bereiken met het Kennisplein?

“We willen onderwijsprofessionals zo goed mogelijk ondersteunen en eraan bijdragen dat klassen vol zitten met leerlingen die met plezier naar school gaan en zin hebben om te leren. Dat lukt niet wanneer we scholen vertellen wat ze moeten doen. Dat lukt wél wanneer we scholen zelf de kennis en middelen geven om kwalitatief goed onderwijsvorm te geven, passend bij hun visie en ambities. Als wij samen met ParnasSys scholen regie en zelfstandigheid kunnen geven op het gebied van onderwijskwaliteit, dan hebben wij ons werk goed gedaan.”