Nieuwe ontwikkelingen in het Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen in Ontwikkelingsperspectief (OPP) van ParnasSys. Zo kun je nu standaardteksten in stellen, is er een nieuwe onderlegger van het Landelijke Doelgroepenmodel en worden de benamingen van de ondersteuningsbehoeften 5 t/m 7 aangepast. In dit artikel zetten we deze drie ontwikkelingen overzichtelijk voor je op een rij. 

1. Instellen standaardteksten OPP

Sinds 25 oktober kun je in het beheer van ParnasSys standaardteksten instellen voor de tekstvakken in het OPP. Die standaardteksten komen te staan in OPP’s die ná het instellen in beheer worden aangemaakt.

Een standaardtekst komt alleen in de pdf van een OPP als er minimaal één teken is toegevoegd (of gewijzigd) in het OPP. Op deze manier blijft het OPP compact: alleen als er iets specifieks is opgenomen voor de leerling, komt het onderdeel terug in het OPP.

2. Nieuwe onderlegger ondersteuningsbehoeften doelgroepenmodel

Sectorraad GO heeft een nieuwe beknopte onderlegger gepubliceerd om te bepalen welke ondersteuning (1 t/m 7) de leerling nodig heeft op de domeinen ‘sociaal-emotioneel’, ‘leren en ontwikkelen’, ‘communicatie’, ‘fysieke situatie’ en medische situatie’.

Onderlegger ondersteuningsbehoeften voor het PO en VO

Doordat deze versie beknopt is, krijgt de lezer snel een concreet kader voor de mate van ondersteuning die hoort bij een bepaald niveau. De formulering geeft een kader en biedt tegelijkertijd ruimte voor elke unieke setting en context.

In het kader van het ‘bespreekmodel’ wordt per leerling in overleg met betrokkenen vastgesteld op welke specifieke domeinen de leerling extra ondersteuning nodig heeft en in welke mate. De concrete invulling van de ondersteuning is aan de scholen. De werkgroep Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) ontwikkelt momenteel een toelichting met verschillende voorbeelden, waardoor scholen een beeld krijgen bij de verschillende soorten ondersteuning.

We onderzoeken de mogelijkheden om de onderlegger via ParnasSys eenvoudig beschikbaar te maken.

Meer informatie en het downloaden van de onderlegger kan via: https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/landelijk-doelgroepenmodel/.

Gewijzigde benamingen ondersteuningsbehoeften LDGM

Sectorraad GO heeft de benaming van de profielen 5, 6 en 7 aangepast. Deze benamingen worden in de loop van dit schooljaar doorgevoerd in ParnasSys. Hier is geen actie van de school voor nodig.

Er stond:

  • 5 – incidenteel
  • 6 – op afroep
  • 7 – op afroep / leeftijdsadequaat

Het is geworden:

  • 5 – incidenteel / matige intensiteit
  • 6 – op afspraak / lichte intensiteit
  • 7 – geen extra ondersteuning

Voor meer toelichting hierop zie het kopje ‘Aanpassingen LDGM’ op deze pagina van de sectorraad GO.


Tot slot een leestip: Bertine Haverhals van Gouwe Academie vertelt in haar blog over de
nieuwe handreiking ontwikkelingsperspectief van het Steunpunt Passend onderwijs.