Schoolopbrengsten op basis van de leerlijnen

Categorie: Schoolkwaliteit, ParnasSys|Mijnschoolplan, Nieuws, Leerlijnen, Jonge kind

Gepubliceerd op:

Schoolopbrengsten geven veel input voor je nieuwe jaarplan. Je kunt de data analyseren en vertalen naar acties. Dat is waardevol in bijvoorbeeld het zml-onderwijs, maar zeker ook voor de kleutergroepen. Met de module leerlijnen kun je relatief eenvoudig op schoolniveau je data verzamelen.

Met behulp van een Excelformat, breng je in kaart hoeveel procent van de leerling op niveau functioneert, voorloopt en achterloopt op hun leerroute. Deze informatie vertelt je meer over de effectiviteit van je onderwijs, zeker als je het periodiek in kaart brengt. Het is de basis van waaruit je in gesprek kunt met je team over de mate waarin jullie met je onderwijs bereiken wat je wilt bereiken.

We hebben voor je beschreven hoe je de gegevens van de groepskaarten in het Excelformat plakt én we hebben een handreiking gemaakt voor het beschrijven en analyseren van schoolopbrengsten in het speciaal (basis)onderwijs.

Vraag het Excelformat, de handleiding en de handreiking op via e-mail.

Experttraject ogw en hgw op het zml

In het najaar is er weer een Terugkomdag van de expertscholing in Gouda waarin we uitgebreid ingaan op hoe je dit proces van datagestuurd werken goed begeleidt op je school. Hartelijk welkom!

Kleuters

Ook in de kleutergroepen is informatie over je opbrengsten belangrijk. Je hebt meestal nog geen (betrouwbare) informatie uit toetsen, maar je wilt wel weten of je onderwijs effectief is.

Zie je bijvoorbeeld dat bij alle kleuters de rekenontwikkeling gemiddeld verloopt, maar dat de taalontwikkeling bij 40% van de leerlingen achterblijft en dan vooral bij interactief taalgebruik? Dan kun je op schoolniveau gaan kijken naar passende acties om het taalonderwijs te verbeteren.

Voor de groepen 1-2 die werken met Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (4-7 jaar), is een apart Excelformat en bijbehorende handleiding gemaakt.

Vraag het Excelformat en de handleiding op via e-mail.

In de cursus voor ib’ers/coördinatoren van scholen die werken met de leerlijnen jonge kind, gaan we in op de toepassingsmogelijkheden. Deze cursus organiseren we in het najaar in Gouda en Amersfoort.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.