“Wij geloven dat we de onderwijskwaliteit écht kunnen verbeteren”

Overhandiging Kennispartner bordje

Gouwe Academie is de eerste kennispartner op het Kennisplein van ParnasSys. Waarom doen zij mee? En wat willen ze als kennispartner betekenen voor scholen? Manager Bart Vollmuller legt het uit.

Hoi Bart, kun je allereerst iets vertellen over Gouwe Academie?

‘Gouwe Academie verzorgt al meer dan 20 jaar scholingen voor het onderwijs. Tenminste, sinds 2023 onder de naam Gouwe Academie, maar daarvoor als ParnasSys Academie en Driestar Onderwijsadvies. Wij helpen scholen met ICT-producten, zoals die van ParnasSys, hun werk lichter, leuker en beter te maken. Dat betekent in de praktijk dat ze minder werkdruk ervaren, meer werkplezier hebben en een betere onderwijskwaliteit bereiken.”

Waarom doen jullie mee met het Kennisplein?

‘Onze mensen zijn al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van ParnasSys. Daardoor kennen we de waarde van de oplossingen tot in de kleinste details. We weten beter dan wie ook hoe je hun technologie zo slim mogelijk inzet om het onderwijs vorm te geven dat je voor ogen hebt. Dat deden we al voor duizenden scholen in Nederland, tot grote tevredenheid. We willen die vertrouwde partner blijven voor scholen, omdat we weten dat we samen werken aan het verbeteren van het onderwijs. Dat is onze diepste drive en daarom is het voor ons een logische stap om de eerste kennispartner op het Kennisplein te zijn.’

Wat voor trainingen kunnen scholen van jullie verwachten?

‘We bieden scholing en consultancy op het gebied van thema’s als sociaal emotionele ontwikkeling, kwaliteitsgroei, doorgaande ontwikkelingslijnen en oudercommunicatie, maar ook op de inzet van ICT in de klas. Dat doen we met allerlei soorten trainingen. Van eenvoudige gebruiksinstructies tot langdurige trajecten. In ieder traject hanteren we drie fases. Van leren werken met de techniek (werken wordt lichter), naar de techniek voor je laten werken (werken wordt leuker), tot daadwerkelijk de kwaliteit verbeteren (werken gaat beter).’

Wat maakt jullie aanpak uniek?

‘Wij gaan in onze aanpak een stap verder, omdat we expert zijn op het snijvlak van ICT en onderwijs. We dagen scholen en besturen namelijk uit om vóór het scholingstraject een heldere onderwijskundige visie te formuleren. Wat zijn je ambities? Waar wil je naartoe met je onderwijs? En wat is daarvoor nodig? Vanuit deze visie ontwikkelen wij concrete stappen voor je school, waarop we de training vormgeven en de oplossingen van ParnasSys inrichten. Door onze unieke kennis van alle modules zijn wij in staat om het in samenhang aan te pakken. De school houdt de regie en wij zorgen dat de software voor jou werkt in plaats van andersom. Dat helpt niet alleen concrete doelen te realiseren, maar maakt ook je werk leuker.’

Wat wil je bereiken met het Kennisplein?

‘We willen dat het Kennisplein een ontmoetingsplek wordt van waardevolle kennis. Een plek waar kennispartners hun expertise beschikbaar stellen en scholen hun verhalen en ervaringen delen. Zo kunnen we onderwijsprofessionals inspireren én hen de weg wijzen naar groei en het realiseren van hun ambities. Wij geloven dat we samen scholen écht kunnen helpen om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.’

Ga naar het Kennisplein