Zin in lezen krijgen én houden in groep 3!

Categorie: Nieuws, Leerlijnen, Jonge kind

Gepubliceerd op:

Voor groep 3 begint na de zomervakantie het technisch lezen. Ze komen binnen als ‘grote kleuters’ met veel zin in écht lezen en schrijven. Hoe zorg je er voor dat dat enthousiasme blijft? Lees in deze blog hoe je door te werken vanuit leerlijnen gedifferentieerd leesonderwijs kunt geven.

Wil je het proces om te leren lezen verbeteren? Dat kan door deze belangrijke vaardigheid breder aan te bieden. Zo kun je als leerkracht de leerlingen gemotiveerd houden door het leesonderwijs (met of zonder methode) spelenderwijs aan te bieden. Dat kun je vormgeven door betekenisvolle thema’s te ontwerpen en de activiteiten te verbinden aan de doelen van de leerlijnen. Je sluit zo bovendien aan bij de verworven leesvaardigheden, die geobserveerd zijn met de leerlijnen in groep 2. Zo zorg je voor intrinsieke motivatie en betrokkenheid, en zorg je ervoor dat leerlingen meer plezier beleven aan het aanvankelijk leesonderwijs. 

Methodegestuurd 

Op veel scholen wordt het aanvankelijk leesonderwijs door middel van een methode vorm gegeven. Deze wordt vaak in zijn geheel aangeboden, waardoor er beperkte mogelijkheden zijn om te differentiëren. Het gevaar is dat er hierdoor weinig aandacht is voor het individuele kind en dat er bovendien weinig tijd over blijft om aandacht te geven aan spelend leren (lezen) in groep 3, terwijl jonge kinderen dit juist zo nodig hebben. Teveel leerlingen haken af en verliezen hun zin in taal en lezen. Niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat ze niet de ondersteuning krijgen die bij hen past. 

Werken met leerlijnen 

Wil je met spelend leren lezen in groep 3 aan de slag gaan, dan is het van belang dat je kunt werken met leerlijnen. Op veel scholen werken leerkrachten al jaren met leerlijnen van ParnasSys in de groepen 1 en 2.  Om een doorgaande lijn te kunnen creëren, zijn deze leerlijnen uitgebreid met leerlijnen voor groep 3.  Deze leerlijnen kun je gebruiken als je de methode (gedeeltelijk of geheel) wil loslaten in groep 3 en meer aandacht wil geven aan het spelend leren lezen. Veel leerkrachten in groep 3 zien het belang in van spelend leren lezen en willen de uitdaging aan gaan, maar ervaren handelingsverlegenheid. 

Leesonderwijs creatief ontwerpen  

Met de taaldoelen in de leerlijnen voor groep 3 kun je met behulp van een themaplanner een betekenisvol thema ontwerpen, waarin de taaldoelen een plaats krijgen en de basis vormen voor het aanbod. Het thema dat gekozen wordt kan een vrij thema zijn of een thema dat aansluit bij de methode.  

In de praktijk 

Inmiddels werken er al veel scholen met de leerlijnen in groep 3. Scholen kiezen er bijvoorbeeld voor om ’s morgens volgens de methode te werken en ‘s middags het accent te leggen op spelenderwijs leren. Andere scholen hebben er voor gekozen om met behulp van de leerlijnen de methode los te laten. Zij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte didactiek en gaan er vanuit dat leerlingen profiteren van het in evenwicht brengen van vier componenten: motivatie, begrip, woordenschat en techniek.  Hierbij is de rol van de leerkracht van doorslaggevende betekenis. Die zorgt ervoor dat alle kinderen meedoen aan betekenisvolle leesactiviteiten. Er is veel aandacht voor boeken, teksten, verhalen lezen en schrijven, teruglezen en reviseren. Jonge kinderen worden zo ‘echte’ schrijvers. Ze hebben zin om de geschreven teksten zelf te lezen en voor te lezen aan anderen en daar gaat het om in groep 3! Want lezen en schrijven doe je samen.

Zin in lezen krijgen en houden is niet alleen voor de leerlingen van belang. Ook leerkrachten ervaren winst om op deze manier het leren lezen aan te bieden. Het creatief ontwerpen van het leesonderwijs met behulp van de leerlijnen zorgt ervoor dat het kind meer tijd krijgt om zich spelend te ontwikkelen. De leerkracht kan aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind, wat zorgt voor een hogere betrokkenheid en een optimaal leerrendement! 

Wil je meer weten over het werken met de leerlijnen in groep 3? Bekijk dan onze website of bezoek onze gratis productvoorstelling. Wil je de leerlijnen gaan gebruiken of wil je eens met ons praten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op! 

Stien Meerkerk

Onderwijsadviseur jonge kind

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.