Ouderportaal

Hou ouders onderwijsinhoudelijk betrokken

Ouderportaal is het platform waar je snel en eenvoudig informatie deelt met de ouders over toetsresultaten, rapporten of andere notities.

Bestel direct

Het webportaal voor onderwijsinhoudelijke betrokkenheid

  • Bepaal welke informatie uit ParnasSys wordt gedeeld met ouders
  • Betrek ouders bij het ontwikkelen van een leerlingdossier
  • Deel het rapport digitaal met ouders
  • Kom direct tot de kern tijdens oudergesprekken
  • Gebruik je ook Parro? Dan ontvangen ouders via Parro notificaties van updates op het Ouderportaal

Het Ouderportaal is hét portaal waarmee je ouders betrekt bij de ontwikkeling van hun kind naast de al bestaande voortgangsgesprekken. Schoolbreed bepaal jij welke informatie je beschikbaar stelt, die vervolgens (vanwege de diepe integratie met ParnasSys) realtime met ouders gedeeld worden. Denk dan aan het delen van notities, toetsresultaten of rapporten. Maar het portaal kan ook gebruikt worden om ouders zelf verantwoordelijk te maken voor het up-to-date houden van de NAW-gegevens van de leerling.

Zo werkt het Ouderportaal voor scholen

Bespaar tijd

Heb je ParnasSys al optimaal ingericht met hulpplannen en duidelijke categorisering van notities? Maak je gebruik van het digitaal rapport? Zodra er duidelijke teamafspraken zijn gemaakt en de inrichting van ParnasSys sluit hierop aan, scheelt het Ouderportaal je enorm veel tijd in de communicatie met ouders. Bovendien creëer je een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind én kunnen tussentijdse gesprekken gaan over zaken zoals de sociaal emotionele ontwikkeling, het welbevinden en gedrag in de klas. 

Makkelijk inrichten vanuit ParnasSys

Vanuit ParnasSys kies je wat ouders wél en niet kunnen zien in het Ouderportaal. Denk aan persoonlijke informatie zoals medische gegevens en absenties maar ook onderwijsinhoudelijke zaken zoals ontwikkelingsplannen en notities om samen met ouders kenmerken van het kind in beeld te brengen.

Aan de slag met het Ouderportaal

“Starten met een visie op ouderbetrokkenheid is een voorwaarde om het ouderportaal op een effectieve manier open te stellen. Gebruik de checklijst!”

Stichting STAIJ

Lees het hele verhaal

Direct bestellen

Begin vandaag met het Ouderportaal van ParnasSys

€ 1,14

per leerling per jaar