ParnasSys logo

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Op de basisschool speelt ouderbetrokkenheid een belangrijke rol bij het vormgeven van de leerervaring van een kind. Het gaat verder dan alleen het helpen met huiswerk; het is een samenwerking tussen ouders en leerkrachten, gericht op het bevorderen van de groei en ontwikkeling van het kind.

Vergroot de ouderbetrokkenheid met ParnasSys
Ouderbetrokkenheid, vader met kinderen communiceert met school

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Een van de voornaamste voordelen van hoge ouderbetrokkenheid is de positieve invloed op de schoolprestaties van de leerlingen. Ouders die betrokken zijn bij het leerproces van hun kinderen, creëren een ondersteunende omgeving die de motivatie en het zelfvertrouwen van hun kind bevordert. Het samenwerken aan huiswerk, het stimuleren van leesgewoonten en het bespreken van schoolactiviteiten dragen bij aan een verrijkte school- en leerervaring.

Hoe helpt ParnasSys bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid?

ParnasSys heeft een aantal oplossingen die je kunnen helpen de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Oudercommunicatie
Oudercommunicatie is essentieel voor een succesvolle ouderbetrokkenheid op de basisschool. Scholen kunnen via verschillende kanalen – zoals een schoolwebsite, ouderapp, ouderportaal, nieuwsbrief of social media –  ouders regelmatig op de hoogte houden van wat er op school speelt, de vorderingen van hun kinderen en leuke schoolactiviteiten. Daarnaast bieden oudergesprekken ook de mogelijkheid voor scholen om ouders op de hoogte te houden van de voortgang, prestaties en het gedrag van hun kinderen op school.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid draagt ook bij aan een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling. Door actief deel te nemen aan ouderbijeenkomsten, oudergesprekken en schoolactiviteiten, krijgen ouders inzicht in het welzijn van hun kinderen op school. Dit maakt het mogelijk om eventuele uitdagingen op tijd te signaleren en om samen met leerkrachten een oplossing voor te vinden.

Ouderbetrokkenheid op de basisschool is dus niet slechts een bijzaak, maar een belangrijke schakel in het onderwijsproces. Het bevordert niet alleen het school succes van kinderen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele welzijn.

Starten met een visie op ouderbetrokkenheid is een voorwaarde om het Ouderportaal op een effectieve manier open te stellen. Gebruik de checklijst!

Stichting STAIJ

 

Lees het hele verhaal
Met het Ouderportaal de ouderbetrokkenheid vergroten

Oplossingen van ParnasSys

Parro, de ouderapp van ParnasSysParro

Parro, de ouderapp van ParnasSys, verbindt school met thuis. Oudercommunicatie van A tot Z, absenties doorgeven en beheren, een klassenuitje of activiteit organiseren en eenvoudig oudergesprekken inplannen. Parro is dé app van ParnasSys voor communiceren, organiseren en administreren.

Parro

OuderportaalOuderportaal

Het ouderportaal van ParnasSys is het platform waar je snel en eenvoudig informatie deelt met de ouders over toetsresultaten, rapporten of andere notities.

Ouderportaal

Schoolwebsite van ParnasSysSchoolwebsite

Met Schoolwebsite van ParnasSys creëer je eenvoudig een schoolwebsite die past bij jouw school. Maak en onderhoud eenvoudig de pagina’s met schoolinformatie zoals nieuws, activiteiten, vacatures en contactgegevens.

Schoolwebsite

Kindbegrip van ParnasSysKindbegrip

Kindbegrip geeft je inzicht in het sociaal-emotioneel leren en de sociale veiligheid van jouw leerlingen. Zo kun je een goed pedagogisch klimaat creëren, zodat leerlingen gemakkelijker tot leren komen.

Kindbegrip
Vorige
Volgende