Schoolkwaliteit van ParnasSys

Pakket Schoolontwikkeling Bovenschools

Met dit pakket krijg je de beschikking over Onsbeleidsplan en WMK-BM (inclusief koppelingen met ParnasSys en Ultimview). Deze instrumenten helpen je om zicht te krijgen op je basiskwaliteit en gestructureerd te werken aan het waarmaken van de ambities voor jouw onderwijsorganisatie.

Volg en verbeter de kwaliteit van jouw onderwijsorganisatie

  • Strategisch beleidsplan schrijven op basis van voorbeeldteksten
  • Ruime bibliotheek met gevalideerde vragenlijsten en zelfevaluaties
  • Genereer heldere rapportages met data en eigen analyses
  • Eenvoudig ontwikkelen van jaarplannen en jaarverslagen
  • Actiepunten monitoren en verdelen vanuit één centrale plek

Iedere 4 jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur en een aantal van de scholen die onder het bestuur vallen. De inspectie onderzoekt het bestuur en beoordeelt deze in ieder geval op de kwaliteitszorg. Daarbij moeten zij zelf beschikken over een zekere professionaliteit en hebben ze daarnaast informatie nodig van de scholen. Het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools (bestaande uit de instrumenten Onsbeleidsplan en WMK-BM) ondersteunt je hierbij.

Doelen vaststellen

Veel scholen hebben een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit en spannen zich in om hun ambities waar te maken teneinde een goede school te zijn. Maar als bestuurder heb je ook specifieke schooloverstijgende doelen die je wilt behalen met de onderliggende scholen. Schoolontwikkeling Bovenschools helpt om dit op een gestructureerde manier vorm te geven. Een belangrijke onderlegger hiervoor is het strategische beleidsplan, zodat je op basis daarvan de scholen kunt gaan aansturen. Dit strategische beleidsplan werkt namelijk naadloos samen met de plannen van de scholen, waardoor zij inhouden en actiepunten eenvoudig kunnen verwerken in hun schoolplannen.

Kwaliteit meten

Ook onderzoek je eenvoudig de kwaliteit van de bestuursorganisatie en de scholen. Zo is het mogelijk om centraal zelfevaluaties en vragenlijsten op te stellen en deze te transporteren naar de omgevingen van de aangesloten scholen. De scholen scoren vervolgens de vragenlijsten en de resultaten worden automatisch opgehaald naar de bovenschoolse omgeving. Dit zorgt voor heldere rapportages op bestuursniveau en vormt de basis voor verbeterplannen. 

Rapportages opstellen

Voor het eenvoudig opstellen van rapportages over de belangrijkste resultaten en kengetallen van jouw bestuur, is er de bestuursrapportage. Hiermee wordt de benodigde data automatisch voor je verzameld en heb je de mogelijkheid om eigen analyses aan de rapportage toe te voegen. De rapportage kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan gesprekken met directeuren van scholen of RvT, als verantwoordingsdocument richting GMR en als overlegdocument met het bovenschools management. Ook kan het handig zijn om de bestuursrapportage paraat te hebben bij het bezoek van de inspectie. Aan hen moet je inzicht kunnen geven over de kwaliteit van de scholen en hoe je hier aandacht aan geeft.

 

 

Actiepunten bepalen

De rapportages geven inzicht voor verbetering en vormen de basis voor verbeterplannen. Vanuit de rapportages maak je eenvoudig actiepunten aan, die automatisch worden toegevoegd in beleids- en jaarplannen. In het jaarplan worden de aandachtspunten verder uitgewerkt en aan het eind van het (cursus- of kalender) jaar kan het bestuur een jaarverslag schrijven.


Aanmelden webinar


Een nieuw strategisch beleidsplan. Het begint bij ParnasSys

 

Meld je aan!

 

De basis voorbij

Het pakket Schoolontwikkeling Bovenschools

€ 1,61

per leerling per jaar

Schoolkwaliteit van ParnasSys

Schoolkwaliteit komt voort uit onze samenwerking met auteur Cees Bos, Koninklijke Van Gorcum en Kwest Online.