Webportaal voor onderwijsinhoudelijke betrokkenheid

  • Bepaal welke informatie uit ParnasSys wordt gedeeld met ouders
  • Betrek ouders bij het ontwikkelen van een leerlingdossier
  • Maak ouders verantwoordelijk voor het beheer van gegevens
  • Kom direct tot de kern tijdens oudergesprekken

Het Ouderportaal is hét portaal waarmee je ouders betrekt bij de ontwikkeling van hun kind naast de al bestaande voortgangsgesprekken. Schoolbreed bepaal jij welke informatie je beschikbaar stelt, die vervolgens (vanwege de diepe integratie met ParnasSys) realtime met ouders gedeeld worden. Denk dan aan het delen van notities, toetsresultaten of rapporten. Maar het portaal kan ook gebruikt worden om ouders zelf verantwoordelijk te maken voor het up-to-date houden van de NAW-gegevens van de leerling.

Heb je ParnasSys al optimaal ingericht met hulpplannen en duidelijke categorisering van notities? Maak je gebruik van het digitaal rapport? Zodra er duidelijke teamafspraken zijn gemaakt en de inrichting van ParnasSys sluit hierop aan, scheelt het Ouderportaal je enorm veel tijd in de communicatie met ouders. Bovendien creëer je een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind én kunnen tussentijdse gesprekken gaan over zaken zoals de sociaal emotionele ontwikkeling, het welbevinden en gedrag in de klas. 

Makkelijk inrichten vanuit ParnasSys

Vanuit ParnasSys kies je wat ouders wél en niet kunnen zien in het Ouderportaal. Denk aan persoonlijke informatie zoals medische gegevens en absenties maar ook onderwijsinhoudelijke zaken zoals ontwikkelingsplannen en notities om samen met ouders kenmerken van het kind in beeld te brengen.

Combineren

Gebruikt je school ook Parro en Schoolkassa? Alle ParnasSys-oplossingen werken optimaal met elkaar samen.

Ontdek hier hoe je met het Ouderportaal en de andere oplossingen één ontmoetingsplein creëert voor de communicatie met ouders.  

Geef je eigen digitale ontmoetingsplein vorm

Aan de slag met het Ouderportaal

€ 1,04

per leerling per jaar

Direct bestellen

Begin vandaag met het ouderportaal!

Maak een verdiepingsslag

Ga naar de academie voor scholingen.