Informeer de ouder en bereik samen de beste resultaten

  • Deel eenvoudig informatie met ouders
  • Houd zelf de regie en bespaar tijd
  • Laat ouders zelf eigen gegevens beheren
  • Zorg dat ouders snel inzicht hebben in de voortgang
  • Stimuleer didactisch partnerschap
  • Kom direct tot de kern tijdens oudergesprekken

Met het Ouderportaal van ParnasSys stel je naar eigen keuze informatie beschikbaar voor ouders en vergroot je de ouderbetrokkenheid. Dat kan gaan over schoolprestaties en voortgang, maar ook over organisatorische zaken als mededelingen en activiteiten. Alle informatie komt op één plek samen en is altijd beschikbaar en actueel. Kortom, je communiceert op eenvoudige en transparante wijze richting ouders waarbij jij de regie houdt.

€ 1,02

per leerling per jaar

  • Ik wil anders communiceren

    Ouders die zich oprecht betrokken voelen bij de schoolontwikkeling van hun kind, dat is waar het om gaat. Een superteam van ouders, leerkracht en kind, waarbij jij de regie houdt. Dat bereik je door anders te communiceren met ParnasSys.

Handig informatie!

Maak een verdiepingsslag

Ga naar de academie voor scholingen.