Een ontwikkelingsperspectief(plan) maken

DoorGouwe Academie

Benut de mogelijkheden die het nieuwe ontwikkelingsperspectief (OPP) van ParnasSys vanaf augustus 2022 biedt.

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, Leerkracht
NiveauBeginner
Soort trainingMaatwerk
ParnasSys-module:ParnasSys
Thema's:Passend Onderwijs

Inhoud

De invulling van workshops of van scholingsbijeenkomsten is altijd maatwerk. Tijdens een intake wordt bepaald wat de beginsituatie en gewenste situatie is. De inhoud wordt afgestemd op de functies van de deelnemers en het type onderwijs (regulier of speciaal (basis)onderwijs).

Beleid, visie en afspraken

 • De deelnemers kennen de doelstellingen en de toepassingsmogelijkheden van het landelijk doelgroepenmodel (dat de basis vormt van het nieuwe OPP in ParnasSys) voor het typeren van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van een leerling.
 • De deelnemers weten wat de wettelijke vereisten zijn van een ontwikkelingsperspectief.
 • Er zijn afspraken gemaakt op organisatie- of stichtingsniveau over:
  • welke informatie op welke plaatsen in ParnasSys én in het ontwikkelingsperspectief worden genoteerd en wat aandachtspunten zijn
  • wie voor welk onderdeel van het ontwikkelingsperspectief verantwoordelijk is.
  • welke leerroutes worden onderscheiden en wat de bijbehorende streefdoelen zijn.

Gebruik in de dagelijkse praktijk

 • De deelnemers weten hoe ze in ParnasSys een OPP kunnen opstellen, bewerken en evalueren
 • De deelnemers hebben geoefend met het objectief en to-the-point noteren van relevante informatie
 • De deelnemers zijn in staat om de ondersteuningsbehoeften concreet en SMART te formuleren. Ze zijn op een logische manier gerelateerd aan de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling.
 • De deelnemers kunnen een goed integratief beeld / goede onderbouwing van de uitstroombestemming en benodigde ondersteuning beschrijven.
 • De deelnemers zijn in staat om leerlingen en hun ouders/verzorgers te betrekken bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief(plan), zodat ze zich gemotiveerd voelen om samen met de betrokkenen van school te werken aan de afspraken.
 • De deelnemers weten hoe ze passende doelen kunnen kiezen voor een leerling en een passende aanpak kunnen vaststellen.

Persoonlijke online scholing

Vind je het fijn dat iemand persoonlijk alle stappen met je doorloopt en je vragen over het OPP beantwoordt, dan staan de onderwijsadviseurs van Gouwe Academie voor je klaar! Een datum en tijd wordt in overleg gepland. Je kunt voor het plannen contact opnemen met planning@gouwe-academie.nl of bellen naar 0182-540385.

De kosten zijn € 149,- per uur. Je ontvangt achteraf een factuur voor de omvang van het scholingsmoment en (indien van toepassing) voor- en nawerk. Je betaalt minimaal voor een half uur.

Webinar

Wil je kennismaken met het nieuwe OPP en je vragen kunnen stellen om te kijken hoe je het OPP voor jouw eigen school kunt gebruiken? Neem deel aan één van de webinars. Data en aanmeldmogelijkheden vind je op deze pagina.

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie