Experttraject Kindbegrip

DoorGouwe Academie

Speciaal voor intern begeleiders en gedragsspecialisten bieden we de expertscholing Kindbegrip aan.

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, Schoolleider
NiveauBeginner
Duur7 uur
Soort trainingIndividueel, Maatwerk, Op locatie, Voor het hele team
ParnasSys-module:Kindbegrip
Thema's:Teamontwikkeling

Inhoud

  • De deelnemer is toegerust om leerkrachten te begeleiden bij het gebruik van Kindbegrip.
  • De deelnemer kent de theoretische verantwoording van het SEL-model en de verschillende competenties en kan een leerlingprofiel en een groepsprofiel lezen en interpreteren.
  • De deelnemer weet hoe Kindbegrip betekenis heeft in het werken met een cyclus (waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen, evalueren), op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau.
  • De deelnemer heeft kennis van specifieke aandachtspunten met betrekking tot het stimuleren van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen met specifieke behoeften.
  • De deelnemer weet hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden door het gebruik van Kindbegrip.
  • De deelnemer heeft nagedacht over de plaats die Kindbegrip in de schoolontwikkeling kan innemen.
  • De deelnemer weet hoe de inspectie omgaat met Kindbegrip resultaten en heeft een mening over Kindbegrip resultaten.
  • De groepsprofielen van de groepen van de teamleden nemen we tijdens de scholing ter hand om ze te begrijpen om daarna via de fase van het wegen te komen tot handelen. Ook de gesprekslijn komt aan de orde. Wat bespreek je met teamleden, hoe en waarom. De centrale vraag die leerkrachten beantwoorden is: “Wat heeft deze groep van mij nodig”? Met uitleg nemen we de fasen door: hoe kom je als teamlid via waarnemen, begrijpen, wegen tot een planning? Ook het integrale schoolbeleid t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling komt aan de orde.

Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven en wordt reflectie gestimuleerd. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het geven van en vragen om feedback op plannen voor het vervolg.

Het is ook mogelijk om deze tweedaagse op locatie te organiseren (met een maximum aantal deelnemers van 10 personen. Het minimum aantal mag je dan zelf bepalen). 

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie