Implementatie leerlijnen groep 3

DoorGouwe Academie

Wil jij ook kwalitatief goed spelend onderwijs realiseren in groep 3? We ondersteunen je graag! Je krijgt begeleiding bij het optimaal gebruiken van de leerlijnen van groep 3. Deze leerlijnen voor taal en rekenen sluiten naadloos aan op de Leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar binnen de module Leerlijnen in ParnasSys.

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, Leerkracht, Schoolleider
NiveauBeginner
Duur3 dagdelen
Soort trainingIndividueel, Maatwerk
ParnasSys-module:Leerlijnen
Thema's:Jonge Kind

Inhoud

Wil je meer vanuit spel lesgeven in groep 3 en wil je de methode wat loslaten, en wellicht werken vanuit een thema? We ondersteunen je hierbij.

Samen gaan we door de methode heen: welke lessen kun je inwisselen voor spelend leren? Samen denken we na over hoe je dan nog doelgericht werkt, hoe je aansluit bij de leerlingen, hoe je hun vordering in beeld kunt houden.

Je krijgt van ons ook praktische adviezen en tips, bijvoorbeeld voor de inzet van spellen, buitenspellen en het vormgeven van je aanbod binnen bewegend leren.

Na deze scholing zijn de leerkrachten van groep 3 in staat om:

  • Momenten te creëren om ontwikkeling van kinderen te observeren.
  • De ontwikkeling van de leerlingen in groep 3 te herkennen in hun gedrag op de verschillende leergebieden.
  • De ontwikkeling van kinderen voor rekenen en taal weer te geven in een registratiemodel.
  • Handelingsgerichte adviezen te geven bij een stagnerende of achterblijvende ontwikkeling.
  • Thematisch te werken in groep 3 met behulp van een themaplanner.

Een implementatietraject bestaat meestal uit minimaal drie dagdelen scholing. De inhoud vormt maatwerk, op basis van de wensen en beginsituatie van de school. Veel scholen kiezen in de praktijk voor een meerjarig implementatietraject.

Voorafgaand aan deze scholing is het mogelijk om een visietraject te starten om beter zicht te krijgen op het specifieke onderwijs in groep 3.

Voor meer informatie over de leerlijnen voor groep 3, kijk op deze webpagina.

Ben je je aan het oriënteren op de leerlijnen groep 3? Kom naar een gratis productvoorstelling! Voor meer informatie, klik hier

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie