Leerlijnen implementatie bao en s(b)o

DoorGouwe Academie

De module Leerlijnen in ParnasSys is praktisch en overzichtelijk. Je registreert in de module de ontwikkeling van je leerlingen en het helpt je plannen op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, ICT’er, Leerkracht, Schoolleider
NiveauBeginner
Soort trainingMaatwerk
ParnasSys-module:Leerlijnen, ParnasSys
Thema's:Kwaliteitszorg en Schoolontwikkeling

Inhoud

Wanneer je als school vanuit doelen wilt werken voor één of meer vakken (in plaats van een methode te volgen), je je onderwijs flexibeler wilt inrichten, je per leerling wilt registreren wie welke doelen heeft behaald en aangeboden gaat krijgen, dan is de module leerlijnen mogelijk heel passend voor je.

  • We begeleiden scholen of scholengroepen inhoudelijk bij de implementatie. Die implementatie is nodig om de mogelijkheden van de module optimaal te kunnen benutten. Er komt een onderwijsadviseur met expertise die aansluit bij de vraag van jouw school en de toepassing die je in gedachten hebt.
  • Een implementatietraject bestaat meestal uit drie verschillende soorten bijeenkomsten:
    1. Consult (eventueel uitgebreid in de vorm van een perspectiefdag)
    2. Scholing intern begeleider, teamleider en ICT’er, inclusief instelling van het systeem
    3. Teamscholing
  • Na het volgen van de scholing kun je gebruikmaken van de helpdesk van ParnasSys voor het stellen van (technische) vragen.

De data waarop je je kunt inschrijven betreffen gratis productvoorstellingen.

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie