Oudercommunicatie en rapportage

DoorGouwe Academie

Tijdens deze scholing denken we aan de hand van jullie huidige manier van communiceren na over rapporteren aan ouders. Wat communiceren we aan wie, met welk doel, waarom, met welke frequentie en met welk middel?

Algemene informatie

DoelgroepIB’er, Leerkracht, Schoolleider
NiveauGevorderd
Soort trainingIndividueel
ParnasSys-module:ParnasSys
Thema's:Oudercommunicatie

Inhoud

  • Vanuit deze brede context verkennen we mogelijkheden die onder andere ParnasSys hiervoor biedt.
  • Je hebt nagedacht over je hoe je wilt communiceren met ouders.
  • Je krijgt helder wat je wilt rapporteren aan ouders en kunt dat onderbouwen.
  • Je leert de mogelijkheden kennen die ParnasSys biedt op het gebied van rapporten en het ouderportaal.
  • Je bent op de hoogte van de stappen die nog gezet moeten worden om het bovenstaande mogelijk te maken.

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie