Verdiepingsscholing Ultimview van ParnasSys

DoorGouwe Academie

Je leert hoe je Ultimview (nog) beter in kunt zetten binnen je school. Je leert de verschillende dashboards interpreteren en gaat aan de slag met de opbrengsten op jullie school.

Algemene informatie

DoelgroepBestuurder, Kwaliteitszorgmedewerker, Schoolleider
NiveauGevorderd
Duur1 dagdeel
Soort trainingMaatwerk
ParnasSys-module:ParnasSys, Ultimview
Thema's:Kwaliteitszorg en Schoolontwikkeling

Inhoud

Dagelijks voeren jij of jouw collega’s gegevens in ParnasSys in, waardoor ParnasSys een cruciale informatiebron voor jouw school is geworden. Je wilt deze informatie optimaal benutten en antwoorden vinden op vragen als: hoe interpreteer ik de verschillende dashboards in Ultimview en wat is de stand van zaken met betrekking tot de opbrengsten van onze school?

Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe je Ultimview kunt gebruiken om toetsen te analyseren. Je verwerft inzicht in het onderwijsresultatenmodel en begrijpt wat je mag verwachten van de leerlingen op jouw school. We bekijken de verstrekte adviezen voor het voortgezet onderwijs en bespreken het succes in het voortgezet onderwijs. Tot slot bekijken we de tussenresultaten en beoordelen of een groep op koers ligt voor de komende doorstroomtoets. Kortom, een bijeenkomst waarin veel te leren valt!

We werken in deze bijeenkomst van één dagdeel aan de volgende doelen:

    • Je leert om met behulp van aangereikte instrumenten de juiste vragen te stellen.
    • Je bevordert de onderzoekende houding rondom het omgaan met data (opbrengsten en administratiegegevens) van jouw school of scholen.
    • Je kunt de zichtbare data betekenis geven en daarmee de volgende stap zetten in het sturen van de onderwijskwaliteit.
    • Je bent in staat om de verbinding te maken tussen leerlingpopulatiegegevens, (eind)opbrengsten en verwijzingspercentages.
    • Je stelt na het interpreteren van de kengetallen een plan van aanpak op, waarin je verwoordt hoe het werken met Ultimview verbonden kan worden aan de taken binnen jouw school.

Deze scholing is beschikbaar op aanvraag, neem voor meer informatie contact met ons op.

Meer info

Voor meer informatie over data, tijden en locaties of aanmelden, neem een kijkje op de website van Gouwe Academie.

Meer informatie