Tips voor het onderwijsinhoudelijk starten van het jaar

Categorie: Toetsresultaten betekenisvol maken, Nieuws

Gepubliceerd op:

Je staat aan de start van een nieuw schooljaar. Hopelijk kijk je er naar uit om met een nieuwe groep leerlingen aan de slag te gaan. Graag delen we een aantal tips met je hoe je ParnasSys optimaal kunt benutten om goed zicht te krijgen op je nieuwe groep, zodat je passende doelen kunt stellen.  

Groepskaart: gebruik de filters

Als je ParnasSys opent en je wil weten hoe je nieuwe groep ervoor staat, is het een goede gewoonte om direct naar de groepskaart te gaan (via de snelkoppeling rechtsonder op het startscherm ). Deze groepskaart geeft je in één oogopslag heel veel informatie, zowel op leerling- als op groepsniveau. De selectievakjes (filters) boven de groepskaart geven je de mogelijkheid de informatie anders op je scherm te krijgen, bijvoorbeeld niet (alleen) in vaardigheidsscores, maar ook in referentieniveaus en/of functioneringsniveaus.

Notities op de groepskaart

Op de groepskaart vind je de notities; zeg maar het dossier van de leerlingen. Je kunt de notities van vorig jaar oproepen, die aanpassen, maar natuurlijk ook zelf nieuwe notities maken. Sommige notities kun je behandelen als aanvul- of rijgnotities; bijvoorbeeld Stimulerende factoren. In zo’n notitie schrijf je verder; zo’n notitie gaat door de jaren heen met het kind mee. Je begint dus niet elk jaar met een nieuwe notitie;

Om de aanvul- of rijgnotities te zien op de groepskaart, moet je het filter ‘Notities’ in stellen op ‘Alle schooljaren’.

Planmatig handelen

Het laatste wat ik hier over de groepskaart wil zeggen, is dat je via de optie ‘individuele plannen opstellen’ in combinatie met de functie ‘groepsplannen’ hier ook prima je planning qua doelen en lessen kunt maken voor de eerste planperiode. Ik adviseer om planmatig te handelen op grond van resultaten en doelen uit een leerlijn (een methode ‘is’ ook een leerlijn) en niet op grond van wat de uitslag van de vorige LVS-toets was. Dan blijf je namelijk dichter bij je dagelijkse onderwijs. Je stelt jezelf vragen als: Wat ga ik doen met de hele groep? Wat moeten ze weten/kennen/kunnen over dertien weken? Wat hebben sommige leerlingen nog extra nodig? Enz.

Overzichten

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de vaardigheidsgroei van je leerlingen dan is de pagina met de knop  daar heel geschikt voor. Je kunt die groei ook mooi grafisch in beeld brengen: van weinig groei tot veel groei. Het is belangrijk dat je met je aanbod er naar streeft dat leerlingen minimaal hun niveau (bijvoorbeeld niveauwaarde 3,2) behouden, ook al is dit een laag niveau. Dat zie je mooi aan de vaardigheidsgroei, maar ook aan de niveauwaarde. Met deze informatie over ’groei’ weet je ook met welke leerlingen je in gesprek moet gaan; welke leerlingen je extra moet stimuleren.

Klik hier voor het Stappenplan om dit overzicht (en een aantal andere overzichten) op te halen via de tab Overzichten in ParnasSys.

Praktische tips: 

  • Bij Groep, tab Leerlingen, kun je kiezen voor plattegrond. Wanneer op de leerlingkaarten pasfoto’s staan, zie je die hier staan. Je kunt klikken op bewerken om met de foto’s te schuiven, zodat je een plattegrond krijgt van je klas; deze is af te drukken.
  • Er zijn diverse lijsten te maken: groepsoverzichten, verjaardagslijsten; en invullijsten met lijntjes/ruitjes of zonder lijntjes/ruitjes. Er is ook een smoelenboek. Deze lijsten vind je via Overzichten – Leerlingadministratie – Leerlinglijsten groep.
  • Sublesgroepen samenstellen is ook een actie die aan het begin van het schooljaar gedaan kan worden. Dan kunnen onderwijsassistenten of andere begeleiders met hun specifieke groep(je) ook in ParnasSys aan de slag. Stel je maakt een sublesgroep van leerlingen uit verschillende groepen die extra ondersteuning nodig hebben. De onderwijsassistente kan dan van ‘haar’ groepje ook een groepskaart ophalen en notities, plannen en evaluaties schrijven. En het mooie is, dat de leerkracht van de stamgroep dat op zijn/haar groepskaart terugziet. Zeer bevordelijk voor de communicatie en afstemming tussen leerkracht en onderwijsassistent. Voor het samenstellen van een sublesgroep heb je minimaal rechten van een ib’er of administratie nodig.
  • Je wilt je voorbereiden op luistergesprekken over een paar weken (waarin je van ouders wilt horen wat hun kind nodig heeft om te kunnen groeien) en je wilt graag voor jezelf weten hoe jouw leerlingen op de hoofdvakken gescoord hebben met de toetsen van afgelopen juni. Dan is het overzicht Niet-methodetoetsverzamelstaat een aanrader. Hoe je dit overzicht goed ophaalt, staat op pagina 5 van het Stappenplan (zie download hierboven). Kies dan één schooljaar (20-21) en vier of meer vakgebieden.
  • Voor de scholen met Ouderportaal: je kunt ter voorbereiding voor de luistergesprekken (of omgekeerde gesprekken) vooraf een paar vragen stellen aan de ouders over hoe zij hun kind zien: waar zijn ze goed in? Wat vinden ze lastig/moeilijk? Wat hebben ze nodig om het naar hun zin te hebben en goed te leren? Enzovoort. Deze vragen schrijf je in een notitie met een bepaalde titel, met kenmerk ‘ouders kunnen reageren’ (De persoon die er rechten voor heeft op je school, kan dit regelen in Beheer). Na opslaan verschijnt deze notitie op het Ouderportaal. Ouders kunnen het potloodje van deze notitie aanklikken en de vragen beantwoorden. Na opslaan staat de notitie die ouders hebben ingevuld weer terug in de Map van de leerling.

Eerdere geplaatste relevante blogs zijn:

Wil je meer weten over nieuwe ontwikkelingen in ParnasSys? Of wil je met je team je verder bekwamen in hoe je toetsresultaten betekenisvol kunt maken? Kom naar één van de cursussen van de Academie van ParnasSys, of vraag een scholing op locatie aan!

Alle overige cursussen voor schooljaar 2021-2022 waar je per persoon je voor kunt inschrijven, vind je hier.

Voor het totale aanbod van de Academie, zie www.parnassys.nl/academie.

Bert van der Mel

Onderwijsadviseur

Gouwe Academie

De Academie van ParnasSys van Gouwe Academie biedt scholingen en begeleiding op maat voor het gebruik van ParnasSys en aanvullende modules.