Kindbegrip in 2023-2024: leerlingvragenlijsten

Kindbegrip van ParnasSys - sociaal-emotioneel leren - de leerlingvragenlijsten SEL en MSV

ParnasSys is in 2022 gestart met het ontwikkelen van twee leerlingvragenlijsten. Door ook leerlingen bij dit ontwikkelproces te betrekken, laten we de stellingen zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep. Meer dan honderd leerlingen hebben – samen met hun leerkrachten – hier al aan meegewerkt! Geweldig!

Ben je benieuwd hoe jij de leerlingvragenlijsten kunt inzetten? We vertellen je graag meer!

Een completer beeld van de leerling

Met de twee leerlingvragenlijsten monitor je zowel de sociale veiligheid op school als de SEL-competenties voor jouw leerlingen.

MSV-leerlingvragenlijst (monitor sociale veiligheid)

De MSV-leerlingvragenlijst richt zich op het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerling. Van scholen wordt verwacht dat zij hier een beleid op voeren en dit jaarlijks monitoren. Je wisselt de resultaten eenvoudig uit met de onderwijsinspectie, zodat je voldoet aan deze zorgplicht sociale veiligheid. De vragenlijst is geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8, en kan eventueel al in groep 6 worden gebruikt.

SEL-leerlingvragenlijst (sociaal-emotioneel leren)

De SEL-leerlingvragenlijst bevraagd dezelfde competenties als de observatielijst voor leerkrachten: sociale, emotionele en morele competenties. Het stelt leerkrachten en ib’ers in staat om – als aanvulling op hun eigen observaties – het beeld van de leerling te verrijken en op die manier hun handelen beter vorm te geven. Deze vragenlijst is geschikt voor leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8.

De leerlingvragenlijst in beeld

Kindbegrip - Leerlingvragenlijst in beeld

Start alle afnames vanuit één plek

De SEL-leerlingvragenlijst en MSV-leerlingvragenlijst start je eenvoudig vanaf het beginscherm in Kindbegrip, via nieuwe afname. Het kiezen van de groep en specifieke leerlingen werkt op dezelfde manier als bij de observatielijst voor leerkrachten.

Kindbegrip - Eenvoudig inloggen voor leerlingen bij leerlingvragenlijst

Makkelijk inloggen voor leerlingen

Nadat je de leerling(en) hebt geselecteerd, ontvang je per leerling een unieke code voor het inloggen. De leerling typt op zijn eigen device de URL over of scant de QR-code. Na het invullen van de code kan de leerling direct van start.

Kindbegrip - ondersteuning bij invullen van leerlingvragenlijst

Ondersteuning tijdens het invullen van de vragenlijst

De leerling wordt tijdens het beantwoorden van de stellingen ondersteund door duidelijke visualisatie van de antwoordmogelijkheden en heeft daarnaast de mogelijkheid een vraag voor te laten lezen. Door middel van de voortgangsbalk krijgt de leerling een indruk hoeveel vragen al zijn beantwoord en nog volgen.

Kindbegrip - SEL groepsoverzicht

Handige overzichten voor leerkrachten

Aan de hand van het groepsoverzicht bepaal je snel en eenvoudig voor welke leerling jij aanvullende gegevens gaat verzamelen en voor welke leerling dit nodig is.