Leerlijnen voor groep 3 tot en met 8

Werkt je school met de module leerlijnen in groep 1 en 2? Wist je dat je dan de beschikking hebt over veel meer leerlijnenpakketten, ook voor groep 3 tot en met 8? Laat leerlingen bijvoorbeeld werken met de leerlijnen van Passende Perspectieven of voor ZML-leerlingen.

Gratis beschikbare leerlijnenpakketten

Bijna 2000 scholen werken inmiddels met de module leerlijnen in ParnasSys. Veel scholen gebruiken de module alleen voor leerlingen in groep 1 en 2. Weet je dat wanneer je als school een licentie hebt op de module leerlijnen, je voor alle leerlingen van de school mag werken met de gratis beschikbare leerlijnenpakketten in de bibliotheek van ParnasSys?
Een document met alle leerlijnen vind je hier.

Wanneer is module leerlijnen van (meer)waarde in groep 3-8?

Wil je:

  • Voor sommige of alle leerlingen voor één of meer vakken werken vanuit doelen, in plaats van een methode van A-Z te volgen? (bijvoorbeeld voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief)
  • En vind je het zinvol om per leerling per doel te kunnen bijhouden of de leerling een doel beheerst?
  • Wil je bovendien plannen kunnen maken voor meerdere/alle leerlingen tegelijk, waarin je aangeeft wie aan welke doelen gaat werken én hoe je dat gaat doen?

Dan is het heel zinvol om te kijken of de module je kan helpen.

N.B.: Als je methodisch wilt blijven werken voor een vak, kun je beter werken op basis van methodetoetsresultaten en (groeps)plannen die daarop zijn gebaseerd.  

Leerlijnen Passende Perspectieven taal en rekenen

Er zijn twee leerlijnenpakketten van Passende Perspectieven beschikbaar voor leerlingen die leerroute 1F aan het eind van leerjaar 8 niet zullen halen. De SLO heeft voor deze leerlingen uitgezocht welke doelen voor deze leerlingen het meest relevant zijn én welke hulpmiddelen de leerlingen (eventueel) kunnen en mogen gebruiken. Het doel is dat ze zo goed mogelijk worden voorbereid op functioneren in de maatschappij.

In het document ‘Overnemen Leerlijnen passende perspectieven‘ staat beschreven hoe je deze leerlijnenpakketten in gebruik kunt nemen.

Leerlijnen voor leerlingen die op ZML-niveau functioneren

Er zijn twee leerlijnenpakketten beschikbaar voor leerlingen die op ZML-niveau functioneren: CED ZML SO 2012 én Rekenboog (CED, SLO, FI).
In het document ‘overnemen pakket ced-zml‘ vind je tips hoe je met deze leerlijnenpakketten aan de slag kunt.

Leerlijn kader voor ontwikkeling (meer- en hoogbegaafden)

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de SLO het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Voor meer informatie zie Leerlijnen hoogbegaafdheid.

Zelf leerlijnen invoeren

Bovendien kun je zelf ieder leerlijnenpakket invoeren in je eigen ParnasSys-omgeving. Bijvoorbeeld als de docent bewegingsonderwijs een eigen leerlijn heeft ontwikkeld, of als je school voor thematisch werken bij wereldoriëntatie heeft beschreven aan welke doelen je wilt werken.

Handleidingen en begeleiding bij implementatie

Met de handleidingen die je kunt vinden op het Kennisportaal, kun je zelf aan de slag. De ervaring leert dat scholen die voor meer leerlingen dan kleuters aan de slag gaan met leerlijnen, begeleiding als erg zinvol ervaren.

  • We helpen jullie om helder te krijgen voor welke vakken het werken vanuit doelen zinvol is in jullie context
  • We adviseren je welke leerlijnenpakketten voor jullie bruikbaar zijn
  • We assisteren bij het inrichten van het beheergedeelte en leren je hoe je zelf op een later moment instellingen kunt aanpassen
  • We zorgen dat je goede keuzes maakt over hoe je de beginsituatie gaat instellen, hoe je plannen maakt en hoe je met collega’s, leerlingen en ouders in gesprek kunt gaan over het functioneren van de leerlingen als je werkt vanuit leerlijnen
  • Indien gewenst helpen we om de overstap te maken van methodisch werken naar werken vanuit leerlijnen. Dit vraagt namelijk veel (andere) vaardigheden van leerkrachten en leerlingen. Denk aan (vak)didactiek, klassenmanagement, analysevaardigheden, zelfstandig werken, ontwikkelgesprekken voeren.