LOWAN-leerlijnen voor nieuwkomers beschikbaar

Lowan leerlijnen voor nieuwkomers

Veel scholen krijgen – juist in deze tijd – te maken met nieuwkomersonderwijs. LOWAN heeft leerlijnen ontwikkeld voor Mondelinge Taal, Technisch lezen en Rekenen. Deze zijn bedoeld voor nieuwkomers, dus nu extra welkom. De leerlijnen zijn ook beschikbaar in de database van de module leerlijnen.

Rekenen en Taal

Er zijn inmiddels voor drie leergebieden inhouden beschikbaar: Rekenen, Mondelinge Taal en Technisch lezen. In de module leerlijnen hebben we ervoor gekozen deze in twee aparte leerlijnenpakketten op te nemen: LOWAN Rekenen en LOWAN Taal. Beide leerlijnen hanteren namelijk een verschillende indeling in niveaus en voorwaardelijke doelen.

Opbouw

Concreet betekent dit dat je bij Rekenen doelen per halfjaar hebt, waarbij je zelf inschat waar de leerling in kan stromen en hoe lang de leerling nieuwkomersonderwijs moet volgen.

Voor Taal kies je eerst op welk niveau je de leerling de leerlijn wilt laten volgen en bied je de doelen uit dat niveau aan.

Overnemen

Wil je ook aan de slag met deze leerlijnen? Ze zijn voor alle scholen met een licentie voor de module leerlijnen beschikbaar in de database! Via Beheer > Leerlijnenpakketten > Leerlijnenpakket overnemen kun je deze nieuwe leerlijnen overnemen naar je eigen school.

Meer informatie over alle materialen van LOWAN, waaronder hun leerlijnen, vind je op hun website.