Nieuw in Onsbeleidsplan: NPO-rapportage

Juf aan het werk na schooltijd - stoel op tafel- - parnassys

Nieuw voor besturen met Onsbeleidsplan: de NPO-rapportage! Met deze rapportage houd je eenvoudig zicht op de door de scholen gekozen interventies en opgestelde plannen uit de module School Programma. Ook heb je een totaaloverzicht van de kosten die daaraan verbonden zijn.

Wil je meer weten over de NPO-rapportage? Lees dan deze blog!

Onsbeleidsplan menubalk

Via de bovenstaande icoontjes heb je toegang tot alle onderdelen van de NPO-rapportage. Deze rapportage wordt steeds bijgewerkt met de data uit de module School Programma van de scholen. Hierdoor weet je als bestuur altijd hoe jouw scholen ervoor staan met betrekking tot de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

NPO-rapportage

Bij de NPO-rapportage kun je onder het kopje ‘Inleiding’ jouw beleid ten aanzien van NPO en bovenschoolse interventies vastleggen. Het onderdeel ‘Leerlingpopulatie’ geeft de schoolwegingen en achterstandsscores van de scholen weer. Bij ‘Overleg’ kun je jouw verslagen neerzetten van overleggen met scholen, GMR, het SWV en de gemeente. Zoals altijd in Onsbeleidsplan kun je zelf kiezen welke onderdelen je opneemt in de rapportage en is er de mogelijkheid bijlagen toe te voegen.

Nulmeting

De ‘Nulmeting’ geeft een overzicht van de nulmetingen van jouw scholen (als scholen deze nulmeting hebben uitgevoerd). Dit overzicht is ook eenvoudig als PDF-bestand te downloaden.

Onsbeleidsplan - NPO rapportage nulmeting

Menukaart

De ‘Menukaart’ geeft per interventie het aantal scholen weer dat voor deze interventie heeft gekozen. Ook zie je hoeveel actiepunten daaraan zijn gekoppeld en een overzicht van de ingeschatte kosten. Door te klikken op een interventie krijg je een verdiepend inzicht.

Onsbeleidsplan - NPO rapportage - menukaart
obp-npo-rapportage-menukaart

Schoolprogramma’s

Hier zie je het overzicht van de scholen die het schoolprogramma hebben gevuld. Als een school het heeft gevuld kun je het schoolprogramma hier inzien en de poster bekijken. Een poster is een compacte weergave die de situatie van een school weergeeft.

Bijlagen

‘Bijlagen’ bevat alle bijlagen die je in de NPO-rapportage hebt toegevoegd, bijvoorbeeld het door jou geschreven bovenschools beleid of gespreksverslagen.

Waar vind je de NPO-rapportage?

Wanneer je inlogt in Onsbeleidsplan vind je rechtsboven onder ‘Documenten‘ de keuze ‘NPO-rapportage’.