Onderwijsbesturen slaan handen ineen met ParnasSys: datagestuurd Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) eerste resultaat

HR-koppeling van ParnasSys, voorkomt dubbel werk en waarborgt veiligheid

Tien besturen uit het reguliere en gespecialiseerde onderwijs ontwikkelen samen met ParnasSys digitale oplossingen voor de dagelijkse beroepspraktijk. Komend schooljaar is het eerste resultaat te gebruiken: het gedigitaliseerde datagestuurde OPP. Hennie Loeffen, bestuurder van De Onderwijsspecialisten en oprichter van de stuurgroep: ‘Met het digitale datagestuurde OPP zorgen we ervoor dat de passende ondersteuning van leerlingen in het gespecialiseerde en reguliere onderwijs sneller en beter kan worden vastgelegd en gevolgd.’

De juiste ondersteuning

In een wereld van passend onderwijs is een goed beeld van iedere leerling belangrijk. En vooral van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met de juiste inzichten zorg je er namelijk voor dat deze leerlingen de juiste ondersteuning krijgen, op de juiste plek, met de juiste financiering. Het OPP) vormt daarvoor het (verplichte) basisdocument, met inzicht in uitstroomprofiel, didactisch functioneren, IQ en eventuele belemmerende en bevorderende factoren in de begeleiding van een leerling. Toch werd het opstellen van een OPP tot nog toe onvoldoende ondersteund, met veel administratieve druk én mogelijke risico’s op scholen als gevolg.

Tijdrovend en risicovol

‘Op de meeste scholen is de ontwikkeling van een OPP handwerk’, zegt Hennie Loeffen, bestuurder van 26 VSO- en S(B)O-scholen. ‘De verantwoordelijke in de school maakt een tabel in Word, verzamelt relevante informatie uit alle systemen en typt het over. Nieuwe ontwikkelingen worden in het document aangepast.’ Dit arbeidsintensieve proces kost veel tijd en brengt risico’s op onbedoelde menselijke fouten met zich mee, zoals typfouten, verkeerde interpretaties of onvolledige informatie. Met in het ergste geval negatieve gevolgen voor leerlingen. ‘Daarom was het automatiseren en digitaliseren van het OPP al jarenlang een grote wens voor alle leerlingen in onze organisatie’, zegt Loeffen. ‘Toen we de handen ineen sloegen met ParnasSys en andere schoolbesturen werd dat mogelijk.’

‘De juiste gegevens komen automatisch vanuit het leerlingvolgsysteem in het OPP, dat vervolgens kan worden gedeeld met het samenwerkingsverband’

Breed inzetbare tool

De samenwerking leidde namelijk tot een OPP-functionaliteit in ParnasSys die zowel in het speciaal (basis)onderwijs als in het reguliere basisonderwijs gebruikt kan worden. Loeffen: ‘Een uitgebreide versie voor gespecialiseerde scholen, waarin bijvoorbeeld ook informatie voor paramedische ondersteuning inzichtelijk wordt, en een compacte versie voor de ondersteuning van zorgleerlingen op reguliere scholen.’ In beide gevallen stel je met enkele klikken een OPP op in ParnasSys. ‘De juiste gegevens komen automatisch vanuit het leerlingvolgsysteem in het OPP, dat vervolgens kan worden gedeeld met het samenwerkingsverband en waarvan de aanwezigheid bevestigd kan worden in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Hierdoor heb je als school makkelijker en sneller een goed beeld van een leerling en een sterke onderbouwing voor benodigde ondersteuning. Dit scheelt enorm veel tijd en geeft zekerheid dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben.’

‘Door eerlijke en transparant te communiceren wisten we belangen van alle partijen te verenigen tot een waardevolle oplossing voor het hele basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs’

Kracht van samenwerking

De ontwikkeling van de OPP-functionaliteit in ParnasSys toont de kracht van samenwerking tussen het basisonderwijs en het gespecialiseerde onderwijs, vertelt Hennie Loeffen. Een stuurgroep van bestuurders en een expertgroep van ib’ers en applicatiebeheerders uit het onderwijs en IT-specialisten van ParnasSys hebben de afgelopen jaren open gesprekken gevoerd over wensen, belangen en mogelijkheden. ‘Daardoor ontstond een oplossing waarmee de functionaliteiten van ParnasSys beter aansluiten bij het gespecialiseerde onderwijs, die tevens aantrekkelijk zijn voor het reguliere onderwijs en mede daardoor ook voor ParnasSys een rendabele investering is. Door eerlijk en transparant te  communiceren wisten we belangen van alle partijen te verenigen tot een waardevolle oplossing voor het hele basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs.’

Samen vooruit

De komende maanden draait de OPP-functionaliteit als pilot op verschillende scholen in Nederland, zodat het vanaf het nieuwe schooljaar voor iedere ParnasSys-school te gebruiken is. De stuurgroep kijkt echter al verder. ‘Dit is een eerste resultaat, maar er zijn nog veel vraagstukken die we willen oppakken. Het integreren van leerlijnen uit het gespecialiseerde onderwijs in ParnasSys, het koppelen van eigen leermiddelen en het betrekken van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling bijvoorbeeld. We komen nu maandelijks bij elkaar om dit soort ontwikkelingen te bespreken. Door open en transparant te blijven samenwerken hoop ik dat we de techniek steeds beter kunnen aansluiten bij de praktijk, zodat we samen met collega’s leerlingen steeds beter kunnen ondersteunen.’

Meer weten?

We nemen je graag mee in alle voordelen van het nieuwe OPP van ParnasSys

ParnasSys juf met leerling aan bureau