Rembrandtschool gebruikt Kindbegrip-prijs voor veiliger groepsgevoel

Leerlingen spelen op het plein - parnassys

Bovenbouwleerlingen op de Rembrandtschool voelden zich onzeker en weinig gezien. Dat ontdekte de school bij het normeringsonderzoek van Kindbegrip. Met een gewonnen geldbedrag brachten ze daar verandering in. Ib’er Elles Bosboom: “Leerlingen geven nu woorden aan gevoel.”

Persoonlijke moeilijkheden

De Rembrandtschool is een kleine christelijke school in een gevarieerde wijk van Delft. Een school met rust, aandacht en theater als belangrijke pijlers. “We merkten dat vooral in de bovenbouw leerlingen ’s ochtends met issues het lokaal in kwamen. We proberen ze daarin zo goed mogelijk te zien en problemen bespreekbaar te maken. Toch bleek uit vragenlijsten van Kindbegrip -tijdens een normeringsonderzoek vorig schooljaar- dat dit onvoldoende lukte.”

Te lage veiligheidsscore

Leerlingen uit groep 7 en 8 gaven in de vragenlijsten aan weinig te delen met de leerkracht en pestgedrag niet bij de leerkracht te melden. Dat leidde tot een relatief lage veiligheidsscore. En de redenen daarvoor waren uiteenlopend, bleek uit vervolggesprekken. “Het is voor leerkrachten moeilijk om continu iedereen in beeld te houden. Maar de tijd is ook veranderd. Eerst werd iedere leerling hier elke ochtend én middag begroet met een handdruk en oogcontact. Sinds corona doen we dat niet meer. Leerlingen ervaarden daardoor minder aandacht.”

Prijs als zetje in de rug

De school ging direct aan de slag met de Kindbegrip-resultaten. Iedere leerling kreeg bijvoorbeeld een ijsstokje met zijn of haar naam erop om in een groene, oranje of rood bekertje te zetten. Deze bekertjes staan voor hoe ze zich voelen. De leerkracht weet op deze manier wie hij even extra aandacht moet geven. “Daarnaast wonnen we een prijs van 500 euro voor deelname aan het Kindbegrip-onderzoek. Dat leek ons een mooie aanleiding om een activiteit te doen die de groepsdynamiek in deze groep 7-8 zou verbeteren”, aldus de IB’er.

Spelend samen leren

De Rembrandtschool koos voor een traject bij 2sur5, waarbij de leerlingen door middel van spellen en fysieke activiteiten leren samenwerken en zichzelf leren positioneren in een groep. “Dat werkte geweldig”, zegt Elles Bosboom. “Je zag ineens positieve leiders opstaan, stille leerlingen opbloeien en kinderen zichzelf beter uiten. Doordat de leerkracht grotendeels meedeed met de opdrachten versterkte de band met de groep én kreeg deze waardevolle inzichten in karakters.”

Positieve resultaten

Het gevolg? Een positievere sfeer in de klas en leerlingen met meer sociale vaardigheden dan voorheen. “Wat opvalt is dat leerlingen hebben geleerd woorden te geven aan hun gevoel. Dat is voor veel leerlingen een nieuwe vocabulaire, maar enorm belangrijk in groepsverband.” Of het ook effect heeft op de veiligheidsbeleving? “Dat gaan we de komende tijd analyseren, met behulp van Kindbegrip. Maar ik heb er een goed gevoel over.”