Nieuwe leerlingvragenlijsten

Kindbegrip stelling leerlingvragenlijst

Kindbegrip beschikt nu over twee leerlingvragenlijsten. Hiermee krijg je inzicht krijgt in de beleving van de leerling zelf. Zowel op het gebied van sociaal-emotioneel leren (SEL) als ervaren sociale veiligheid (MSV).

Door deze vragenlijsten kunnen ervaringen van leerkrachten en leerlingen met elkaar vergeleken worden en relaties ontdekt worden tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ervaren sociale veiligheid.

Lees meer informatie over deze twee vragenlijsten op:

Kijk hier voor meer informatie over het uitwisselen van de resultaten van de MSV-leerlingvragenlijst met de Onderwijsinspectie.

Terug naar het overzicht