Trainingen

Schoolkwaliteit

Werken met Onsbeleidsplan

De module ParnasSys|Onsbeleidsplan biedt tal van mogelijkheden. Voor een effectieve inzet is goede begeleiding van groot belang. Als Gouwe Academie staan we klaar om je hierbij te ondersteunen.

ParnasSys
Parro
Privacybasis
Schoolkwaliteit
Ultimview

Kwaliteitskaart Privacy voor directeuren en administratief medewerkers

Wat moet je als school doen om te voldoen aan de 10 belangrijkste verplichtingen van de AVG? Hoe gebruik je als administratief medewerker of directeur ParnasSys AVG-proof?

Schoolkwaliteit
Ultimview

Van toetsresultaten naar doeltreffender onderwijs

De LVS-toetsen zijn afgenomen, en nu? In twee bijeenkomsten leer je hoe je een effectief plan opstelt. Wij brengen je de kunst van het schakelen van groep naar subgroep naar individuele leerling en het formuleren van passende, heldere interventies.

ParnasSys
Schoolkwaliteit
Ultimview

Het aanbod en de ambities van onze school

Ontdek in twee inspirerende bijeenkomsten het belang van doorgaande leerlijnen, een helder schoolaanbod en het stellen van passende (school)ambities.

Schoolkwaliteit
Ultimview

De schoolbespreking

Ontdek de formule voor succesvolle uitvoering van kwaliteitsbeleid op schoolniveau in slechts zeven stappen! Start met een duidelijk overzicht van toetsresultaten, activeer het team met boeiende werkvormen tijdens de schoolbespreking en borg het onderwijs middels een onderwijsplan.

Schoolkwaliteit
Ultimview

Jouw focus als kwaliteitscoördinator

Je groeit in je rol als kwaliteitscoördinator bij het aansturen van de kwaliteitscyclus op school en ontwikkelt de vaardigheden en focus die je daarvoor nodig hebt.

Schoolkwaliteit
Ultimview

Versterk de doorlopende leerlijn met de referentieniveaus taal en rekenen

Samen versterken jullie de doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 door te werken met de referentieniveaus taal en rekenen. Dit stelt jullie in staat om doelgerichter te werken en het onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen.

ParnasSys
Schoolkwaliteit

Informatiebeveiliging en Privacy voor Intern Begeleiders (IB-ers)

Wat moet je als Intern begeleider weten van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)? En hoe pas je dit vervolgens toe in je dagelijks werk bij de ondersteuning van leerlingen?

ParnasSys
Schoolkwaliteit

Het verhaal telt

'Het verhaal telt' is een aanpak die verder gaat dan de uitkomsten van metingen en peilingen. En daarom helpen we je die verhalen te vertellen door bijvoorbeeld teamleden, ouders, leerlingen en externen te bevragen. Dit is een maatwerktraining die meestal twee bijeenkomsten van 3 uur omvat.

ParnasSys
Schoolkwaliteit

Opleiding kwaliteitsmanagement

Er wordt steeds meer gevraagd van kwaliteitsmedewerkers en bestuurders als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Wij bieden een opleiding kwaliteitsmanagement aan waarin je leert leidinggeven aan strategisch kwaliteitsmanagement met het instrument Schoolkwaliteit van ParnasSys. Mogen we je verwelkomen?

ParnasSys
Schoolkwaliteit

Maatwerk Pakket Schoolkwaliteit bovenschools

Behoefte aan een maatwerkoplossing voor jullie scholengroep? Zijn er bepaalde vragen vanuit het bestuur of juist vanuit de schoolleiders over het werken met de onze kwaliteitsmodules? Plan dan een gesprek met ons om te komen tot een maatwerkoplossing waarin we vanuit jullie vragen en wensen een scholingsaanbod samenstellen. Hierbij kunnen we werken aan zowel kwaliteits-/schoolontwikkeling als aan teamontwikkeling.

ParnasSys
Schoolkwaliteit

Werken met het pakket Teamontwikkeling

Ontwikkeling van teamleden vraagt om voortdurende aandacht. Tijdens deze bijeenkomst leren we MijnSchoolteam (MST) als vertrouwd instrument gebruiken om ontwikkeling te ondersteunen en zichtbaar te maken.